СЕРТИФИЦИРАЈТЕ ГИ ВАШИТЕ СИСТЕМИ со ИНТЕРЦЕРТ
Добивате репутација, експертиза, додадена вредност

INTERCERT is a certification body accredited by the Institute for Accreditation of the Republic of Macedonia (IARM). We strive to add value to organizations by issuing nationally recognized certificates (IARM’s accreditation). Our goal is to enable you to demonstrate that your business is in accordance with national and international standards and regulations.

НИЕ ЕДУЦИРАМЕ

Имаме решение – можете да ги посетувате нашите обуки, во време што ви одговара и со темпо што одговара на вашите потреби.

НИЕ ГИ ПРОВЕРУВАМЕ И СЕРТИФИЦИРАМЕ ВАШИТЕ УСЛУГИ

Заштитете ја вашата репутација и синџирот на снабдување со услугите за проверка и сертификација  на Интерцерт

ISO сертификатите се одлични алатки кои ќе ви овозможат да го постигнете квалитетот кон кој се стреми секој бизнис. Ефикасноста и квалитетот не се покажуваат лесно во светот на бизнисот, затоа, ISO сертификатите играат клучна улога на ова поле. Освен обезбедувањето флексибилност и заштеда на трошоци, добивањето сертификат ќе гарантира дека сте посветени на одредена индустрија и на тој начин ќе воспоставите подобра репутација за вашиот бренд. Со други зборови, услугите за ISO сертификација ќе покажат дека вашиот бизнис е развиен квалитетно и во согласност со очекувањата на клиентите.

ISO 9001 е меѓународен стандард кој служи како доказ за посветеноста на одредена организација или компанија за подобрување на квалитетот, обезбедување поефикасно работење и подобрување на задоволството на клиентите. Овој стандард се смета за најкористен стандард ширум светот, а неговата главна цел е да им помогне на бизнисите да воспостават нови пазари, истовремено гарантирајќи го задоволството и лојалноста на клиентите.
ISO 14001 е познат како глобален стандард што организациите го користат за да ги претстават своите еколошки ингеренции. Еколошкиот кредибилитет игра клучна улога за бизнисите кои сакаат да се позиционираат повисоко на национално и меѓународно ниво. ISO 14001 ги обезбедува сите практични алатки кои му се потребни на одреден бизнис со цел да управува со своите еколошки одговорности и обврски.
ISO 45001 е дизајниран да ги подобри перформансите на здравје и безбедност при работа на компанијата за спречување повреди и болести. Кога вашата организација имплементира систем за управување со здравје и безбедност при работа, тоа ќе им овозможи на сите вклучени внатрешно или надворешно да и веруваат на организацијата и да се чувствуваат горди што се вклучени во средина која презема одговорност за здравјето и безбедноста на нивните вработени. ISO 45001 е дизајниран да дејствува како двигател и потсетник дека сечија работа е да поддржува и заштити безбедно и здраво работно место. Ова вклучува преземање активности за да се осигура дека работата ќе продолжи да биде безбедна и здрава.
ISO/IEC 20000-1 е меѓународен стандард кој е конкретно фокусиран на управување со ИТ услуги. Неговата главна улога е да обезбеди квалитет на ИТ услугите што одредена организација или компанија ги дава. Овој стандард ги поставува барањата кои се неопходни за системот за управување со ИТ услуги (ITSMS) и обезбедува дека практиките на организацијата се спроведуваат во согласност со сите прописи што се бараат со ISO/IEC 20000-1.

“Подобрете го Вашиот процес
со тоа ќе ја подобрите Вашата продуктивност.”

Интерцерт Академија ќе ви овозможи да го постигнете квалитетот кон кој се стреми секој бизнис. Ефикасноста и квалитетот не се покажуваат лесно во светот на бизнисот, затоа, ISO сертификатите играат клучна улога на ова поле.

Вовед во енергетскиот менаџмент и ISO 19011, управување со пред-проверка, барања за ISO 50001, преглед на документација, планирање на ревизија, техники на ревизија, евалуација на оценувачките опсервации и подигање на извештаи за неусогласеност. Ефективната проверка на системот за управување со енергија (EnMS) им овозможува на организациите да проценат дали нивните операции се усогласени со планираните фази и целите за управување со енергијата. Без разлика дали сте искусен енергетски професионалец или почетник, оценката на вашата експертиза во EnMS е од клучно значење.
Ефективната проверка на QMS обезбедува проверка дали нивните операции се вршат според фазата на планирање или не. Слично на тоа, ако сте квалитетен професионалец и почетник или експерт ISO 9001, исто така треба да ја проверите вашата експертиза во системот за управување со квалитет. Овој „испит за вреднување на знаење“ ви помага да го проверите и потврдите вашето знаење за стандардот ISO 9001 и неговите основни концепти како што се знаењето за организацијата и внатрешните проверки.
Ефективната EMS проверка обезбедува солидна рамка за исполнување на предизвиците на клиентите и остварување придобивки како што се заштита на животната средина, зачувување на ресурсите и подобрена енергетска ефикасност. Оптимизирајте ги вашите вештини за проверка во согласност со меѓународно признатиот ISO 14001 и зајакнете ги вашите способности за интерна проверка со најновите достигнувања на новиот 19011 стандард.
Contact Details