Intercert Team

За Интерцерт

Интерцерт е сертификационо тело кое обезбедува услуги за сертификација на организации во различни индустрии. Како сертифицирано тело, Интерцерт нуди неколку предности за организациите кои бараат сертификација, вклучувајќи:

Кредибилитет и признание

Интерцерт е меѓународно признато тело за сертификација, акредитирано од неколку тела за акредитација ширум светот. Сертификацијата од Интерцерт го подобрува кредибилитетот и угледот на организацијата и ја покажува нејзината посветеност на системите за управување со квалитет, безбедност и животна средина.

Компетентност и стручност

Интерцерт има тим од искусни ревизори и технички експерти кои имаат големо знаење и експертиза во различни индустрии. Тие се компетентни за спроведување на ревизии и проценки, обезбедување насоки и препораки и обезбедување усогласеност со релевантните стандарди и прописи.

Прилагодени решенија за сертификација

Интерцерт нуди решенија за сертификација прилагодени на специфичните потреби на секоја организација. Ова вклучува сертификација за различни стандарди за системи за управување, како што се ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 50001 и други.

Континуирано подобрување:

Интерцерт поддржува континуирано подобрување и им помага на организациите да ги идентификуваат областите за подобрување во нивните системи за управување. Преку редовен надзор и ревизии за повторна сертификација, Интерцерт гарантира дека организациите ја одржуваат својата сертификација и продолжуваат да ги подобруваат нивните процеси и системи.

Глобална мрежа

Интерцерт има глобална мрежа на канцеларии и ревизори, што му овозможува да обезбедува услуги за сертификација на организации ширум светот. Ова го прави Интерцерт идеален партнер за организации кои работат на повеќе локации и бараат конзистентен пристап кон сертификацијата.

Искуство

Нашите ревизори имаат релевантно искуство во вашата индустрија. Ревизиите, надзорот и (ре)сертификацијата, односно евалуацијата на системите за управување од Интерцерт ги спроведува тим од специјализирани, компетентни и високообразовани овластени ревизори. Главните ревизори кои раководат со тимовите се и членови на Техничкиот комитет на Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) како и на Техничкото тело за тела за сертификација при Институтот за акредитација на Република Македонија (ИАРМ).

Акредитација

ИНТЕРЦЕРТ е сертификационо тело акредитирано од Институтот за акредитација на Република Македонија (ИАРМ). Институтот за акредитација на Р. Македонија ИАРМ, како национално тело за акредитација и потписник на IAF MLA (Мултилатерален договор за признавање од Меѓународниот Форум за Акредитација) и има потпишано договори за взаемно признавање, што значи дека сите акредитирани сертификати издадени од наша страна преку Intercert се меѓународно признати. Информациите за нашите клиенти како потврда за валидноста на сертификатот може да се добијат со барање на нашата e-mail адреса [email protected].

Репутација

Репутацијата на Интерцерт може да се провери со проверка на прегледите и препораките од нашите клиенти кои работат со нас.

Поддршка за корисници

Интерцерт нуди неспоредливо ниво на корисничка поддршка. Ние сме лесно достапни и одговараме на вашите прашања и барања за понуда. Нашата стапка на одговор е 100% во рок од 24 часа.


Услугите за сертификација на Интерцерт им помагаат на организациите да ги подобрат своите перформанси, да ја подобрат својата репутација и да ги исполнат барањата на клиентите и регулативите.
Како тело за сертификација, ние ви помагаме да стекнете неколку предности. Еве некои од нив:

  1. Зголемување на кредибилитетот: Да се биде сертифициран значи дека сте препознаени како авторитетен и доверлив партнер во вашата област. Ова помага да се подобри вашиот кредибилитет и углед, што може да привлече повеќе клиенти и клиенти.
  2. Зголемување на свеста: Како сертифицирана организација, имате можност да ги едуцирате вработените за важноста на стандардите и придобивките што тие можат да ги обезбедат. Ова може да помогне да се зголеми свеста и да се промовира усвојувањето на стандардизацијата во индустријата.
  3. Вреднување: со сертифицирање производи, услуги и професионалци, обезбедувате вреднување и уверување на клиентите дека добиваат висококвалитетни производи и услуги од вас.
  4. Поттикнување на континуирано подобрување: Сертификацијата помага и поттикнува континуирано подобрување преку поставување на тековни барања за сертификација и обезбедување постојани можности за обука и образование.

Имено, сертификацијата на системите за управување може да биде вреден начин за подобрување на вашиот кредибилитет, воспоставување индустриски стандарди, зголемување на свеста, обезбедување вреднување и поттикнување континуирано подобрување.

Експертиза во индустријата

Политиката на ИНТЕРЦЕРТ е да ги задоволи потребите на нашите клиенти преку обезбедување на сертификација на услуги на системот за управување, со висок степен на:

Зошто да добиете ISO сертификат

  1. Промовирајте ги најдобрите практикиISO и другите стандарди ви даваат пристап до меѓународно признати најдобри практики во вашиот бизнис. Стандарди постојат за сè, од управување со квалитетот до перформанси на животната средина, безбедност на информации, безбедност на храна, управување со ризик и здравје и безбедност.
  2. Ви помага да станете попродуктивни— Почитувањето на стандардите бара од вас јасно да ги дефинирате, документирате и следите вашите деловни процеси. Исто така, треба да поставите цели за вашата компанија и да го измерите вашиот напредок. Оваа работа е клучна за градење ефикасен, продуктивен бизнис.
  3. Ги одржува клиентите среќни— Стандардите помагаат клиентите да останат задоволни преку подобрување на управувањето со поплаките, контролата на квалитетот и следењето на задоволството на клиентите. Истражувањата покажуваат дека една од главните придобивки од сертификацијата се намалените поплаки на клиентите.
  4. Ги подобрува приходите– Сертификацијата може да ви помогне во краен случај. Три од пет компании кои го усвоиле ISO ги зголемиле своите приходи, според анализата на 92 студии од 2015 година. Зголемувањето на приходите било значително поголемо отколку кај не сертифицираните компании.
  5. Ги отвора вратите за нови пазари— Стандардите му даваат на вашиот бизнис пристап до нови пазари. На пример, може да ги исполнувате условите за владини договори кои бараат придржување до одредени стандарди. Или, можеби, ќе можете да се приклучите на синџирот на снабдување на поголема компанија или мегапроект. Многу стандарди се признати ширум светот и можат да го зголемат вашиот кредибилитет кај клиентите на меѓународните пазари.
  6. Ја поттикнува посветеноста на тимот— Исполнувањето на ISO стандардите може да ви помогне да поттикнете поангажирана и попродуктивна работна сила. Сертифицираните бизниси известуваат за подобро задоволство од работата, поголем обрт, намалена отсутност од работа, зголемена мотивација на вработените и подобрена комуникација меѓу менаџерот и вработените; според прегледот на истражувањето од 2012 година.
Contact Details