Интерцерт академија

Вовед во енергетскиот менаџмент и ISO 19011, управување со пред-проверка, барања за ISO 50001, преглед на документација, планирање на ревизија, техники на ревизија, евалуација на оценувачките опсервации и подигање на извештаи за неусогласеност. Ефективната проверка на системот за управување со енергија (EnMS) им овозможува на организациите да проценат дали нивните операции се усогласени со планираните фази и целите за управување со енергијата. Без разлика дали сте искусен енергетски професионалец или почетник, оценката на вашата експертиза во EnMS е од клучно значење.
Ефективната проверка на QMS обезбедува проверка дали нивните операции се вршат според фазата на планирање или не. Слично на тоа, ако сте квалитетен професионалец и почетник или експерт ISO 9001, исто така треба да ја проверите вашата експертиза во системот за управување со квалитет. Овој „испит за вреднување на знаење“ ви помага да го проверите и потврдите вашето знаење за стандардот ISO 9001 и неговите основни концепти како што се знаењето за организацијата и внатрешните проверки.
Ефективната EMS проверка обезбедува солидна рамка за исполнување на предизвиците на клиентите и остварување придобивки како што се заштита на животната средина, зачувување на ресурсите и подобрена енергетска ефикасност. Оптимизирајте ги вашите вештини за проверка во согласност со меѓународно признатиот ISO 14001 и зајакнете ги вашите способности за интерна проверка со најновите достигнувања на новиот 19011 стандард.
ISO 45001
Вовед во здравје и безбедност при работа и ISO 19011, управување со пред-проверка, барања за ISO 45001:2018, преглед на документација, планирање на проверката, техники на проверка, евалуација на опсервации при проверката и подготовка на извештаи за неусогласеност. Ефективната проверка на OH&SMS обезбедува проверка дали активностите се вршат според фазата планирање или не.
ISO/IEC 20000 е серија меѓународни стандарди за управување со ИТ услуги. Стандардот ISO 20000-1:2018 е единствениот стандард кој се проверува, и за кој компаниите се сертифицираат. Направено е според филозофијата за квалитет на циклусот: Планирај, Провери и Дејствувај. Организациите сами треба да проверат дали нивното работење е направено според фазата на планирање или не.
Стандардот ISO 27001 обезбедува структура за имплементација на ISMS, заштитувајќи ги вашите информативни средства додека го олеснува управувањето, мерењето и подобрувањето на процесот. Тоа ви помага да се справите со трите димензии на безбедноста на информациите: доверливост, интегритет и достапност.
Овој курс има за цел да им ги обезбеди на учесниците потребните знаења и вештини за извршување на интерна проверка врз основа на барањата на ISO 22000 Системи за управување со безбедност на храна (FSMS) и ISO 19011 упатства за системот за управување со проверка.
Стекнете доверба за ефективна проверка на Системот за управување со квалитетот на автомобилите во согласност со меѓународно признатите техники за најдобра практика. Покажете ја вашата посветеност на квалитетот со трансформирање на постоечките проверувачки вештини во IATF 16949:2016.
Contact Details