Мерки за Климатска Акција

Климата е во кризна состојба, повеќе од било кога. Време е да се заштити она што е важно. За нашиот свет. За нашата иднина. Унапредувањето

Насоки за Нето Нула Емисии

Алатка за креаторите на политиките и за сите кои работат на нето нула емисии на стакленички гасови за нивниот бизнис, група или земја Лансирани на

Centar for public health certified

ISO 45001 сертификат во „Центарот за јавно здравје на Македонија“-дезинфекција, инсектицид и контрола на штетници

На 13, 2023, во просториите на “Центар за Јавно Здравје на Македонија”-Скопје, свечено го претстави директорот на меѓународната компанија ИНТЕРЦЕРТ ДООЕЛ, Скопје, г-дин Васко Темелкоски,

Quality Control

Историја на стандардизација

Основани во 1947 година од група делегати од 25 земји, 67-те оригинални технички комитети на ISO се собраа со единствена цел да се осигураат дека