НОВА ЕРА ВО ЗДРАВСТВОТО: Вовед во ISO 7101, првиот меѓународен стандард за управување со квалитетот на здравствената заштита

Објавено на:

октомври 10, 2023

СТАНДАРД КОЈ ГЛОБАЛНО ГО ПОДОБРУВА КВАЛИТЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Новите технологии како што се вештачката интелигенција и роботиката ги унапредуваат здравствените практики, додека пак на лекарите и негувателите им се потребни насоки и појаснувања кои ќе им помогнат да испорачаат ефективна, ефикасна, навремена и безбедна грижа со минимизирање на ризикот.

Новообјавениот стандард, релевантен за сите здравствени организации без разлика на големината, структурата или локацијата, го прави токму тоа: ISO 7101:2023, Управување со здравствени организации — Системи за управување со квалитетот во здравствените организации, е првиот меѓународен стандард за управување со квалитетот на здравствената заштита.

Што е ISO 7101?

ISO 7101 е првиот меѓународен стандард за управување со квалитетот на здравствената заштита. Ги пропишува барањата за систематски пристап кон одржливи, висококвалитетни здравствени системи, овозможувајќи им на организациите од кој било обем, структура или регион да:

  • создадат култура на квалитет со врвен менаџмент;
  • да се прифати здравствен систем заснован на грижа насочена кон луѓето, почит, сочувство, копродукција, правичност и достоинство;
  • да се идентификуваат и адресираат ризици;
  • да се обезбеди безбедност и благосостојба на пациентот и работната сила;
  • контрола на испораката на услуги преку документирани процеси и документирани информации;
  • следење и оценување на клиничките и неклиничките перформанси;
  • постојано подобрување на процесите и резултатите.

Подобрување на квалитетот на глобалната здравствена заштита: ISO 7101:2023

Моменталната состојба на здравствената индустрија ширум светот открива голем број предизвици и тешки услови, вклучително и недостиг од работна сила, инфлација во услови на намалување на финансиските ресурси и општ пораст на бројот на луѓе на кои им требаат здравствени услуги.

Светската пандемија COVID-19 ја нагласи важноста на технолошките здравствени системи и потребата од структурирани системи за управување за давање квалитетна нега на пациентите.

ISO TC 304 ги започнува своите напори за стандардизација во 2016 година за да одговори на овие предизвици и да ги подобри резултатите за грижата за пациентите. Користејќи систематски методи базирани на докази, ISO 7101 им помага на организациите да испорачуваат висококвалитетна здравствена заштита.

Стандардот е дизајниран за повеќе типови корисници, вклучувајќи министерства за здравство, јавни и приватни здравствени системи, болници, клиники, невладини организации и агенции кои обезбедуваат здравствени услуги.

Јасно е дека овој стандард е наменет да ја подобри безбедноста на пациентите, да ги намали трошоците и да ја подобри ефикасноста“, вели д-р Едвардс. „Се надевам дека стандардот ISO 7101 ќе биде усвоен, за да се поттикне праведна култура фокусирана на квалитетна грижа насочена кон пациентот. Верувам дека стандардот, исто така, ќе го промовира развојот и одржувањето на здравствените организации со висока доверливост, кои се агилни во идентификување и справувањето со инхерентните ризици поврзани со невиденото темпо на промени во испораката на здравствена заштита“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details