Обука (16-17 април 2024): Интерен проверувач за систем за управување со безбедноста на храната според ISO 22000:2018

Објавено на:

март 25, 2024

Обука за интерен проверувач за ISO 22000:2018 – Систем за управување со безбедноста на храната

Датум: 16 – 17.04.2024 година,
Место: Во просториите на Интерсерт, Скопје.

Целта на обуката: стекнување на теоретски и практични знаења за спроведување на интерни проверки во организација која го применува стандардот ISO 22000:2018.
За време на обуката ќе бидат презентирани теоретските основи, а преку работилници и решавање на конкретни задачи учесниците ќе можат да планираат и вршат проверки во организацијата како Интерен проверувач, кој по обуката ќе добие сертификат.
Материјал: секој учесник добива материјали за обука во печатена форма.

Начин на реализација: во просториите на Интерцерт, на македонски јазик.

Содржина на обуката:
– теоретски дел;
– практични вежби;
– испит на крајот на обуката (тест)
Начин на пријавување:
Пријавувањето може да се направи на:
е-пошта: [email protected];
Контакт: Даница Арсеновска, мобилен: ++389 70 274 ​​753

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details