Комитетот за колаборативна вештачка интелигенција на IEC и ISO го проширува опсегот на работа

Објавено на:

ноември 21, 2023

На неодамнешниот двогодишен пленум за заедничкиот комитет на IEC и ISO за вештачка интелигенција, SC 42, одржан во Виена, Австрија, се собраа над 250 глобални експерти од 60 земји за да ги објават и дискутираат новите иницијативи во областа на вештачката интелигенција (ВИ). Имено, постигнат е напредок во клучните меѓународни стандарди, вклучително и претстојниот ISO/IEC 42001, кој треба да биде првиот светски стандард за систем за управување со вештачка интелигенција.

Настанот се осврна на идните регулативи за вештачка интелигенција, како што е претстојниот Закон за вештачка интелигенција на Европската унија, нагласувајќи ја улогата на меѓународните стандарди во обезбедувањето усогласеност. Беа откриени неколку нови проекти и соработки, вклучувајќи го и формирањето на две заеднички работни групи кои се фокусираат на функционалната безбедност во системите за вештачка интелигенција и системите за обработка на природни јазици.

Дополнително, комитетот се согласи за нови области на проучување, опфаќајќи теми како домен на оперативен дизајн, здружување човек-машина, метрика за евалуација за случаи на употреба на вештачка интелигенција, насоки за оптимизација на ефикасноста на обуката на моделите и модел на зрелост на вештачка интелигенција. Беа одобрени измените за основната терминологија за вештачка интелигенција и рамковните стандарди (ISO/IEC 22989 и ISO/IEC 23053) за да се вклучат генеративни концепти за вештачка интелигенција.

Беше одобренo и создавањето на прирачник за помош на малите и средни претпријатија (МСП) во користењето на претстојниот стандард ISO/IEC 42001. Ваел Вилијам Диаб, претседател на заедничкиот комитет на IEC и ISO за вештачка интелигенција, го истакна проширувањето на работата на програмата како одраз на зголемената важност на меѓународните стандарди за одговорно усвојување на вештачката интелигенција.

Сеопфатниот пристап на Комитетот ги разгледува и техничките и нетехничките аспекти на вештачката интелигенција, вклучувајќи ги деловните, регулаторните и етичките размислувања. Вежбата за стратешко планирање превземена од работните групи на SC 42 се фокусираше на новите области за стандардизација на вештачката интелигенција, покажувајќи ја посветеноста на комитетот да остане во првите редови на развојот на вештачката интелигенција.

Четвртата двогодишна работилница за ISO/IEC AI закажана за декември, ќе опфати четири содржини: апликации за вештачка интелигенција, нови пристапи за стандардизација на вештачката интелигенција и новите трендови и барања во технологијата за вештачка интелигенција.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details