Водечки проверувач на системот за управување со ИТ услуги ISO 20000-1

Опис на курсот

ISO/IEC 20000 е серија меѓународни стандарди за управување со ИТ услуги. Стандардот ISO 20000-1 е единствениот стандард за проверка, за кој компаниите се сертифицираат. Направено е според филозофијата за квалитет на циклусот: Планирај, Провери и Дејствувај. Организациите сами треба да проверат дали нивното работење е направено според фазата на планирање или не. Слично на тоа, ако сте менаџер на услуги или работите професионално во управување или имплементирање на ISO 20000 или како почетник или експерт, исто така треба да ја проверите вашата експертиза во системите за управување со услуги (SMS) . Оваа обука ви помага да го проверите и потврдите вашето знаење за стандардот ISO 20000 и неговите фундаментални концепти како што се SLA, каталог за услуги, компоненти за услуги итн. Очекуваме со полагањето на овие тестови кандидатите да ги подобрат своите знаења и вештини во врска со проверката на системот за управување со услуги (SMS) како што е наведено во ISO 20000-1. ISO 20000-1 е стандард за систем за управување со услуги (SMS), стандард за оперативна извонредност на услугата. Ги специфицира барањата за давателот на услугата да планира, воспоставува, спроведува, работи, следи, прегледува, одржува и подобрува Системи за управување со услуги. Барањата вклучуваат дизајн, транзиција, испорака и подобрување на услугите за исполнување на договорените барања за услуги.

Како ќе имам корист?

Овој курс ќе ви помогне:

 • Да ја опишете целта и придобивките од системот за управување со услуги за информатичка технологија,
 • Да ги толкувате концептите и барањата на Системот за управување со услуги ISO 20000-1 во контекст на проверката,
 • Да ги разберете основите на Системот за управување со Услуги
 • Да го разберете управувањето со ризик во склоп на Системот за управување со услуги.
 • Вовед во стандардите за проверка,
 • Да ја разберете улогата на проверувачот за планирање, спроведување, известување и следење на IT SMS 20000-1 проверката, во согласност со ISO 19011,
 • Да подготвите, спроведете, пријавите и следите проверка на Системот за управување со услуги врз основа на техники за идентификација на процесот, земање примероци и испрашување,
 • Да ги идентификувате и применувате придобивките и барањата од проверката на Системот за управување со услуги 20000-1, да добиете вештини за да ја процените способноста на организацијата да управува со нејзиниот Систем за управување со IT услуга. Да ги примените концептите на ISO 19011, новата терминологија и упатства,
 • Разбирање на програмата за проверка од ISO 17021.

Што ќе научам?

Ќе научите за:

 • Високо ниво на разбирање на Меѓународниот стандард за систем за управување со услуги и неговата применливост во сите видови бизниси,
 • Познавање на ISO 20000-1 SMS Основи и барања;
 • Познавање на барањата за управување со ризик од ISO 20000-1 SMS;
 • Потребни знаења и вештини за извршување на проверки на системи за управување со услуги (SMS) според стандардите за СМС,
 • Да го зголемите вашиот кредибилитет преку стекнување меѓународно признание.

Кој треба да присуствува?

 • Секој вклучен во проверка, одржување или надзор на IT Системот за управување со услуга, ISO 20001;
 • Професионалци кои се замислуваат себеси како проверувачи кои сакаат да вршат и водат проверки за сертификација на системот за управување со услуги (SMS),
 • Професионалци кои се позиционираат како интерни проверувачи во Системот за управување со услуги (SMS),
 • Консултанти и менаџери кои сакаат да го екипираат со персонал процесот на проверка за системот за управување со ИТ услуги,
 • Професионалци кои се грижат за усогласеноста, во системот за управување со услуги,
 • Советници кои сакаат да преземат водство во ИТ СМС проекти,
 • Технички членови кои сакаат да изградат оддел за ревизија за управување со ИТ услуги,
 • Персонал вклучен во координација, проверка или одржување на систем за управување со ИТ услуги во нивната организација.

Предуслови

Од учесниците се очекува да имаат доволно познавање на барањата на стандардот ISO 20000 пред да присуствуваат на оваа обука.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details