ISO/IEC 20000-1 – Систем за управување со IT услуги

ISO/IEC 20000-1 е меѓународен стандард кој е конкретно фокусиран на управување со ИТ услуги. Неговата главна улога е да обезбеди квалитет на ИТ услугите што одредена организација или компанија ги дава. Овој стандард ги поставува барањата кои се неопходни за системот за управување со ИТ услуги (ITSMS) и осигурува дека практиките на организацијата се спроведуваат во согласност со сите прописи што се бараат со ISO/IEC 20000-1.

ISO/IEC 20000-1 може да помогне во подобрувањето на услугите на една организација и да ги исполни барањата на клиентите. Дополнително, може да гарантира дека контролата, работењето и испораката на IT услугите се на задоволително ниво на квалитет.

Главните предности на ISO/IEC 20000-1 сертификатот

Добивањето сертификат од меѓународно акредитирано тело ќе ја стави вашата организација во поволна позиција во многу области. Имено, со добивањето на ISO/IEC 20000-1 сертификатот, можете да ги искористите предностите кои ќе ја направат вашата компанија или организација посигурна и доверлива. Дополнително, вашата организација ќе добие кредибилитет да испорачува ИТ услуги на исклучително ниво и за внатрешни и за надворешни клиенти.

ISO/IEC 20000-1 е погоден за сите типови на компании и организации кои работат, следат или се одговорни за системи за управување со услуги. По сертификацијата, треба да ги очекувате следните предности:

 • Покажување усогласеност со сите меѓународни прописи и стандарди.
 • Креирање и развој на оперативен и модерен систем за управување со ИТ услуги.
 • Обезбедување и зајакнување на довербата и лојалноста на клиентите.
 • Подобрување на знаењето за управување со ИТ услуги.
 • Намалување на трошоците предизвикани од неуспешни операции и неефикасност.
 • Избегнување на грешки што може да се појават во системот за управување со ИТ услуги.

Што е ISO/IEC 20000-1?

ISO/IEC 20000-1 е меѓународен стандард кој гарантира дека ИТ услугите на една организација се спроведуваат и испорачуваат според очекувањата на клиентите и во согласност со глобалните регулативи и законодавство. Овој стандард е конкретно фокусиран на управување со ИТ, што значи дека доаѓа со збир на стандардизирани барања кои се неопходни за системот за управување со ИТ услуги.

Кога една компанија или организација го добива ISO/IEC 20000-1, тоа значи дека е подготвена да испорача услуги за управување со ИТ кои се во согласност со сите прописи. Дополнително, оваа сертификација е насочена кон постојано подобрување и избегнување на грешки во системот за управување со ИТ услуги.

Кога организацијата ќе го добие ISO/IEC 20000-1, таа добива пристап до најдобрите практики што може да се применат во системот за управување со ИТ услуги:

 • Постојано подобрување на процесите со цел да се постигне квалитет на системот за управување со услуги.
 • Помош за успешно и ефективно спроведување и испорака на ИТ услуги.
 • Воспоставена доверба кај клиентите и постојано подобрување на постоечките односи.
 • Усогласеност со стандардизираните барања и прописи.
 • Избегнување на неуспеси.

Придобивки од добивањето ISO/IEC 20000-1 сертификат

Добивањето ISO/IEC 20000-1 сертификат значи дека организацијата ќе ги постигне најдобрите практики со цел да ја подобри работата поврзана со ИТ услугите. Ова значи дека организацијата добива шанса да ги идентификува и контролира ризиците кои се поврзани со прекини на услугата. Начинот на кој вашата компанија или организација обезбедува ИТ услуги е од клучно значење бидејќи на тој начин ја воспоставувате довербата на клиентите.

Следниве придобивки ќе ви бидат на располагање, откако вашата организација ќе добие сертификација:

 • Намалување на трошоците предизвикани од неуспеси,
 • Намалување на инцидентите и обезбедување подобро управување со инцидентите,
 • Намалување на прекините предизвикани од ИТ услуги кои се несоодветно ракувани,
 • Добивање поголемо разбирање и познавање на ИТ целите кои се наменети да се исполнат,
 • Заштита на средствата на организацијата, вработените и засегнатите страни,
 • Поставување на вашата организација во поволна позиција кога аплицирате за договори,
 • Подобрување на задоволството на клиентите и намалување на поплаките на клиентите,
 • Обезбедување доследна испорака на ИТ услугите

Како да се стане ISO/IEC 20000-1 сертифициран?

За да се добие сертификат ISO/IEC 20000-1, компанијата или организацијата мора да имплементира систем за управување со ИТ услуги (ITSMS). Постигнувањето на оваа сертификација се спроведува преку сеопфатна проценка која се прави во повеќе фази.

ISO Аудиторите треба да утврдат дека вашата организација успешно го имплементирала системот за управување со ИТ услуги и воедно ги исполнува сите ISO барања. Откако вашата организација ќе добие сертификација, можете да го користите сертификатот ISO/IEC 20000-1 во маркетинг и промотивни материјали.

Започнете го вашето патување до сертификатот ISO/IEC 20000-1

За да го започнете вашето патување до сертификатот ISO/IEC 20000-1, можете да не контактирате за бесплатна понуда. Ќе доставиме понуда што е специјално направена за да ги задоволи вашите барања и поддржуваме различни ISO стандарди.

Најчесто поставувани прашања?

Кои индустрии го имплементираат ISO/IEC 20000-1?

Во денешно време, голем број компании и организации добиваат сертификат во ISO/IEC 20000-1. Со добивањето на сертификација, организациите сакаат да им покажат на своите клиенти дека се одговорни и дека работат следејќи ги сите дадени практики. Овој сертификат значи дека ISO/IEC 20000-1 е подобен да гарантира дека одредена компанија може да испорачува ИТ услуги преку подобрен и добро развиен систем.

Колку долго трае ISO/IEC 20000-1 сертификатот?

Сертификатот ISO/IEC 20000-1 трае три години и редовно се проверува и се ревидира секоја година за да се осигура дека вашата организација е усогласена со сите прописи. Откако ќе поминат трите години, ќе треба да направите повторна сертификација.

Како да го имплементирам ISO/IEC 20000-1?

ISO/IEC 20000-1 е рамка која ги вклучува деталите и барањата на системот за управување со ИТ услуги. Системот за управување со IT услуги, може да се имплементира со користење на независен ISO експерт или ISO консултант кој ќе ве поддржува во текот на целиот процес.

Имплементацијата на системот за управување со IT услуги вклучува одредување на организациските цели, контролирање и испорака на ИТ услуги кои ќе се следат преку активностите на вашата организација.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details