IATF 16949 Водечки проверувач на системот за управување со квалитетот на автомобилите

Опис на курсот

Стекнете доверба за ефективна проверка на Системот за управување со квалитетот на автомобилите во согласност со меѓународно признатите техники за најдобра практика. Покажете ја вашата посветеност на квалитет со трансформирање на постоечките проверувачки вештини во IATF 16949 . Консолидирајте ја вашата експертиза со најновите случувања и придонесете за постојано подобрување на бизнисот. Главните принципи и практики што ќе ги постигнете за да исполните ефективни проверки на Системот за управување со квалитет на Автомобилите, во согласност со IATF 16949. Ќе ги стекнете знаењата и вештините потребни за преземање и водење успешна проверка на системи за управување. Научете како да ја опишувате целта на IATF 16949, Системот за управување со Автомобили и како да реализирате сертификација од трета страна. Ќе се стекнете со вештини за планирање, спроведување, известување и следење на автомобилската QMS проверка која ја утврдува усогласеноста и ги подобрува севкупните организациони перформанси.

Како ќе имам корист?

Овој курс ќе ви помогне:

 • Да ги идентификувајте целите и придобивките од проверката IATF 16949,
 • Да ги толкувате барањата на IATF 16949 за апликација за проверка,
 • Да планирате, спроведете и следите проверувачки активности кои додаваат вистинска вредност,
 • Да применувате размислување засновано на ризик, лидерство и управување со процеси,
 • Да пристапите до најновите техники на проверувачот и да идентификувате соодветна употреба на нив,
 • Изградете доверба на засегнатите страни/заинтересираните страни со управување со процесите во согласност со најновите барања.

Што ќе научам?

Ќе научите за:

 • Да ја опишете целта на автомобилскиот QMS, стандардите за QMS, ревизиите на системот за управување, сертификацијата од трета страна и деловните придобивки,
 • Да ја објасните улогата и одговорностите на проверувачот за планирање, спроведување, известување и следење на автомобилската QMS проверка во согласност со ISO 19011 и ISO/IEC 17021, за да се утврди усогласеноста (или на друг начин) со ISO 9001/IATF 16949 и во согласност со ISO 19011 и ISO/IEC 17021, како што е применливо,
 • Високо ниво на разбирање Системот за управување со квалитет на автомобилите (QMS) засновано на резултат на подлабоко разбирање на материјалот и поголемо влијание врз перформансите на работата,
 • Потребни знаења и вештини за извршување на проверки на Автомобилскиот QMS според стандардот IATF 16949,
 • Да го зголемите вашиот кредибилитет преку стекнување меѓународно признание.

Кој треба да присуствува?

Секој што има потреба да изврши проверка на IATF 16949 QMS на организацијата.

Предуслови

Треба да имате добро познавање на барањата на ISO 9001 и клучните принципи на автомобилски QMS. Исто така, ќе ви помогне ако сте посетувале курс за интерен или водечки проверувач според ISO 9001 или имате искуство со спроведување на интерни проверки или проверки на добавувачи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details