ISO 14001 – Систем за управување со животната средина

ISO 14001 е познат како глобален стандард што организациите го користат за да ги претстават своите еколошки ингеренции. Еколошкиот кредибилитет игра клучна улога за бизнисите кои сакаат да се позиционираат повисоко на национално и меѓународно ниво. ISO 14001 ги обезбедува сите практични алатки кои му се потребни на одреден бизнис со цел да управува со своите еколошки одговорности и обврски.

Системот за управување со животната средина помага во контролирање, мерење и подобрување на влијанието врз животната средина. Исто така, ISO 14001 е дизајниран за секаков тип на организација, без оглед на нејзината активност, што значи дека секој бизнис има шанса да добие сертификат.

Главните предности на ISO 14001 сертификатот

Добивањето ISO 14001 сертификат со акредитирано тело за сертификација значи добивање на извонредни предности за вашата компанија и поставување на вашата организација повисоко во националниот и меѓународниот свет на бизнисот. Погоден е за сите големини и типови на организации – од мали организации до големи корпорации, од невладини до владини организации и јавни претпријатија.

Откако ќе го добиете сертификатот за вашиот бизнис, добивате пристап до следните предности:

 • Стекнување меѓународно признавање и работење надвор од националните граници, што доведува до зголемување на продажбата и приходите и нови пазари,
 • Подобрување на имиџот на вашиот бизнис преку работа во согласност со националните стандарди,
 • Обезбедување одличен квалитет за вашите производи и услуги,
 • Обезбедување конзистентност и безбедност на вашиот бизнис,
 • Подобрување на перформансите и добивање позадоволни клиенти преку оптимизирање на операциите,
 • Постигнување на способност за спроведување на нови работни практики кои се карактеризираат со ефикасност и ажурност,
 • Управување со проекти на најефикасен начин и достигнување нови пазари,
 • Справување со ризиците со одлична подготвеност и обезбедување шанса да се претворат во можности,
 • Освојување на довербата и лојалноста на клиентите со демонстрација на ингеренциите.

Што е ISO 14001?

ISO 14001 е меѓународно договорен стандард кој помага во мерењето, контролирањето и управувањето со влијанието врз животната средина. Бидејќи климатските промени, влијанието врз животната средина и одржливоста се значајни фактори за развој на различни бизниси, на организациите им треба нешто што ќе послужи како помош за подобрување на еколошките перформанси. ISO 14001 нуди начини на кои бизнисите можат да ги користат ресурсите на поефикасен начин и значително да го намалат отпадот додека ја стекнуваат довербата и лојалноста на засегнатите страни.

ISO 14001 нуди начини на кои бизнисите можат да ги користат ресурсите на поефикасен начин и значително да го намалат отпадот додека ја стекнуваат довербата и лојалноста на засегнатите страни. Со добивање на сертификација, вашиот бизнис постигнува статус на организација која ги исполнува меѓународните еколошки стандарди специфични за индустријата.

Штом бизнисот ќе добие сертификат, тој добива пристап до безбедносни и здравствени практики кои помагаат во подобрување на управувањето со животната средина:

 • Контрола на ризикот од загадување,
 • Мерење и контрола на еколошкиот отпечаток на производи и услуги,
 • Создавање напредок во работните процеси при користење на ефикасни ресурси,
 • Обезбедување дека работата се изведува во согласност со сите законски и регулаторни правила.

Придобивки од добивањето ISO 14001 сертификат

Клиентите, инвеститорите и засегнатите страни избираат организации кои се одговорни за влијанието врз животната средина од нивните производи и услуги. Од организациите и корпорациите се очекува да се справат со нивното влијание врз животната средина, како што се контаминација на воздухот, водата и почвата, користењето на ресурсите, канализацијата, отпадот итн. Добивањето ISO 14001 сертификат значи дека вашиот бизнис се справува со сите овие влијанија на контролиран начин и во согласност со сите стандарди.

Поточно, ISO 14001 сертификатот ги обезбедува следните придобивки:

 • Пријавување на тендери за кои е потребна оваа конкретна сертификација,
 • Унапредување на односите со јавните институции и локалните заедници кои се одговорни за заштита на животната средина,
 • Транспарентност на компанијата или организацијата,
 • Рано откривање на еколошки проблеми кои подоцна може да предизвикаат штета,
 • Подобрување на довербата на клиентите заедно со ангажманот на вработените во областа на животната средина,
 • Подобрување на статусот и имиџот на вашиот бизнис,
 • Намалување на ризикот од еколошки катастрофи и штети,
 • Лесно усогласување со законодавството и регулаторните правила и стандарди.

Како да се добие сертификат ISO 14001?

За да се добие сертификат ISO 14001, компанијата или организацијата мора да имплементира Систем за управување со животната средина. Постигнувањето на оваа сертификација се спроведува преку сеопфатна проценка која се прави во повеќе фази.

ISO Аудиторите треба да утврдат дека вашата организација успешно го имплементирала системот за управување со животната средина и истовремено ги исполнува сите ISO барања. Откако вашата организација ќе добие сертификација, можете да го користите сертификатот ISO 14001 во маркетинг и промотивни материјали.

Започнете го вашето патување до сертификатот ISO 14001

За да го започнете вашето патување до сертификатот ISO 14001, можете да не контактирате за бесплатна понуда. Ќе доставиме понуда што е специјално направена за да ги задоволи вашите барања и поддржуваме различни ISO стандарди.

Најчесто поставувани прашања?

Кои индустрии го имплементираат ISO 14001?

Сертификатот ISO 14001 е погоден за сите видови организации и бизниси, од мали старт-ап и добротворни организации до големи корпорации, локални општини и владини институции. ISO 14001 се имплементира во многу индустрии, како што се угостителството, градежништвото, малопродажбата, финансиските услуги и производството.

Овој стандард се користи за подобрување на перформансите на организацијата и за да им помогне на бизнисите да ги исполнат бараните закони и регулативи.

Колку долго трае ISO 14001 сертификатот?

Сертификатот ISO 14001 трае три години и редовно се проверува и се ревидира секоја година за да се осигура дека вашата организација е усогласена со сите прописи. Откако ќе поминат трите години, ќе треба да направите повторна сертификација.

Како да го имплементирам ISO 14001?

ISO 14001 е рамка која ги вклучува деталите и барањата на системот за управување со животната средина. Системот за управување со животната средина може да се имплементира со користење на независен ISO експерт или ISO консултант кој ќе ве поддржува во текот на целиот процес.

Имплементацијата на системот за управување со животната средина вклучува одредување на организациските цели, проценка и управување со влијанијата врз животната средина кои ќе се следат преку активностите на вашата организација.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details