ISO 9001 – Систем за Менаџмент со Квалитет

ISO 9001 е меѓународен стандард кој служи како доказ за посветеноста на одредена организација или компанија за подобрување на квалитетот, обезбедување поефикасно работење и подобрување на задоволството на клиентите. Овој стандард се смета за најкористен стандард ширум светот, а неговата главна цел е да им помогне на бизнисите да воспостават нови пазари, истовремено гарантирајќи го задоволството и лојалноста на клиентите. Организациите и компаниите можат успешно да го постигнат тоа преку имплементација на Систем за Управување со Квалитет (СУК).

Главни предности на ISO 9001 Сертификација

Со сертифицирање на вашиот бизнис според ISO 9001, добивате шанса да ги оптимизирате вашите процеси и да обезбедите лојалност и задоволство на клиентите. ISO 9001 сертификацијата служи како алатка која може да ја постави вашата организација или компанија во позиција со значителна предност. Попрецизно, овој стандард обезбедува вашиот бизнис да се развие преку различни предности, кои се овозможени откако ќе добиете сертификација.

Откако ќе го добиете сертификатот ISO 9001, ги овозможувате следните предности за вашата организација или компанија:

 • Подобрување на зачувувањето на клиентите и добивање нови клиенти,
 • Зголемување на задоволството на клиентите и обезбедување лојалност на клиентите,
 • Развој на нови пазари и ставање на вашиот бизнис во поволна позиција кога аплицирате за нови тендери,
 • Добивање формален доказ за посветеноста на квалитетот на вашата организација,
 • Зголемување на профитот преку подобрена репутација,
 • Подобрување на внатрешните комуникации меѓу вработените.

Што е ISO 9001?

ISO 9001 е меѓународно признат стандард, кој најмногу се користи ширум светот, односно го спроведуваат компании и организации во над 170 земји. ISO 9001 ја обезбедува рамката што е потребна за соодветна имплементација на Систем за управување со квалитет, и на тој начин компаниите и организациите добиваат шанса да работат поефективно и поефикасно. Покрај тоа, тие имаат можност да понудат поквалитетни услуги и производи и на тој начин да го зголемат задоволството и лојалноста на клиентите.

ISO 9001 е наменет за бизниси на кои им е потребна помош во исполнувањето на регулаторните и статутарните барања кои се однесуваат на квалитетот на производот. Во исто време, овој стандард им помага на бизнисите да постигнат извонредност во нивните услуги и нивните односи со клиентите.

ISO 9001 обезбедува рамка која се однесува на следните аспекти:

 • Зголемување на организациската конкурентност преку ефективно и ефикасно работење,
 • Обезбедување конзистентност во испораката на услуги и производи,
 • Зголемување на продуктивноста, со намалување на отпадот и трошоците,
 • Обезбедување усогласеност со сите дадени регулативи и законодавство,
 • Овозможување на организациите и компаниите да работат со најдобрите практики.

Придобивки од добивањето ISO 9001 сертификат

Добивањето ISO 9001 сертификат за вашиот бизнис значи дека добивате пристап до различни поволности кои ќе и помогнат на вашата организација да расте и да се развива. Придобивките од овој стандард ви овозможуваат да обезбедите постојано зголемување на профитот и клиентите. Со други зборови, вашата организација ќе добие шанса да обезбеди солидна лојалност на клиентите, но во исто време да ги намали трошоците и отпадот создаден при работните процеси во организацијата. ISO 9001 служи како доказ за посветеноста на вашата организација да обезбеди висококвалитетна услуга додека ја зголемува довербата на засегнатите страни и клиентите во вашите работни процеси и бизнисот.

Откако ќе добиете сертифициран ISO 9001, добивате пристап до следните придобивки:

 • Зголемување на продуктивноста и поконзистентни и солидни резултати,
 • Идентификување заштеда на трошоци и намалување на трошоците преку ефикасни работни процеси,
 • Подобрување на задоволството и довербата на клиентите,
 • Подобрување на комуникацијата меѓу вработените и клиентите,
 • Покажување усогласеност со сите регулативи и законодавство,
 • Контролирање на ризиците за квалитетот што може да се појават во текот на работата на вашата организација,
 • Користење докази за процесите каде треба донесување одлуки,
 • • Подобрување на односите со добавувачите,
 • Подобрување на мотивацијата на вработените.

Како да се добие сертификат ISO 9001?

За да се добие сертификат ISO 9001, компанијата или организацијата мора да имплементира Систем за управување со квалитет (СУК). Постигнувањето на оваа сертификација се спроведува преку сеопфатна проценка која се прави во повеќе фази.

Аудиторите на ISO треба да утврдат дека вашата организација успешно го имплементирала системот за управување со квалитет и во исто време ги исполнува сите ISO барања. Откако вашата организација ќе добие сертификација, можете да го користите сертификатот ISO 9001 во маркетинг и промотивни материјали.

Започнете го вашето патување до сертификатот ISO 9001

За да го започнете вашето патување до сертификатот ISO 9001, можете да не контактирате за бесплатна понуда. Ќе доставиме понуда што е специјално направена за да ги задоволи вашите барања и поддржуваме различни ISO стандарди.

Најчесто поставувани прашања?

Кои индустрии го имплементираат ISO 9001?

Сертификатот ISO 9001 е погоден за секаков вид на компанија и организација која има потреба успешно да имплементира систем за управување со квалитет. Со добивањето на сертификација, организациите сакаат да им покажат на своите клиенти дека се посветени на квалитетот и дека работат следејќи ги сите дадени практики. Овој сертификат значи дека ISO 9001 е подобен да гарантира дека одредена компанија може да спроведе практики за управување со квалитет и да ги следи најдобрите мерки кои се однесуваат на зголемување на приходите и подобрување на довербата на клиентите во организација или компанија.

Колку долго трае ISO 9001 сертификатот?

Сертификатот ISO 9001 трае три години и редовно се проверува и се ревидира секоја година за да се осигура дека вашата организација е усогласена со сите прописи. Откако ќе поминат трите години, ќе треба да направите повторна сертификација.

Како да го имплементирам ISO 9001?

ISO 9001 е рамка која ги вклучува деталите и барањата на системот за управување со квалитет. СУК може да се имплементира со користење на независен ISO експерт или ISO консултант кој ќе ве поддржува во текот на целиот процес.

Имплементацијата на системот СУК, вклучува одредување на организациските цели, воспоставување барања за квалитетна ефикасност и управување и контролирање на ризиците кои ќе се следат преку работењето на вашата организација.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details