ISO 45001 – Системи за управување со здравје и безбедност при работа

ISO 45001

ISO 45001 е дизајниран да ги подобри перформансите на здравје и безбедност при работа на компанијата за спречување повреди и болести.

Кога вашата организација имплементира систем за управување со здравје и безбедност при работа, тоа ќе им овозможи на сите вклучени внатрешно или надворешно да и веруваат на организацијата и да се чувствуваат горди што се вклучени во средина која презема одговорност за здравјето и безбедноста на нивните вработени. ISO 45001 е дизајниран да дејствува како двигател и потсетник дека сечија работа е да поддржува и заштити безбедно и здраво работно место. Ова вклучува преземање активности за да се осигура дека работата ќе продолжи да биде безбедна и здрава.

Не само што е важно да се заштитат вработените на работното место, туку исто така е императив да се подобрат перформансите на здравјето и безбедноста. ISO 45001 беше дизајниран да го прави токму ова. Со сертифицирање со овој стандард, организацијата може да биде поефикасна и да има подобра контрола затоа што систематски ќе размислувате и ќе ги планирате вашите активности.

Главните предности на сертификатот ISO 45001

Има неколку предности за да се стане сертифициран со ISO 45001 Системот за управување со здравје и безбедност (OH&S).

 • Во суштина, работа на секого е да поддржува и заштити безбедно и здраво работно место,
 • Ова се прави со спречување на повреди,
 • Ова се прави со спречување на лошо здравје,
 • Намалување на опасностите и постојано подобрување на перформансите на Системот за управување со здравје и безбедност при работа,
 • Организациите постепено стануваат загрижени за постигнување безбедно и здраво работно место.

Многу организации избираат да го имплементираат ISO 45001 Системот за управување со здравје и безбедност при работа и да добијат регистрација за да станат поконкурентни на пазарот. Многу надворешни страни ќе бидат загрижени за приоритетите на организацијата и ќе сакаат да се уверат дека организациите имаат воспоставен систем за управување со здравјето и безбедноста при работа. Ова ќе ги привлече идните вработени, акционерите, добавувачите, регулаторите и заедницата во целина. Организацијата која има ефективен систем за управување со здравје и безбедност при работата, обично ќе има побезбедни и поздрави работни места, ќе ги почитува прописите и ќе ги исполни очекувањата на клиентите подобро од организацијата што нема систем за управување со безбедност и здравје при работа.

Придобивки од добивањето ISO 45001 сертификат

Поточно, сертификатот ISO 45001 ги обезбедува следните придобивки:

 • Подобрете ги перформансите,
 • Подобрување на здравјето и безбедноста на вработените,
 • Исполнувањето на барањата ќе гарантира дека ќе ги следите трендовите и ќе ги процените потенцијалните ризици,
 • Ќе станете проактивни за да се обидете да го ублажите потенцијалот за сериозни ризици.
 • Намалете ги премиите за осигурување преку одржување на проактивен систем за намалување на опасните средини на работното место, односно трошоците за осигурување ќе се намалат,
 • Задоволството на вработените, здравјето и безбедноста на вработените се приоритет што покажува дека се грижите за вашиот персонал и тоа ќе создаде културна промена и задоволство од работата, знаење и учество на вработените.

Како да се добие сертификат ISO 45001?

За да се добие сертификат ISO 45001, компанијата или организацијата мора да имплементира систем за управување со здравјето и безбедноста при работа (OH&SMS). Постигнувањето на оваа сертификација се спроведува преку сеопфатна проценка која се прави во повеќе фази.

ISO Аудиторите треба да утврдат дека вашата организација успешно го имплементирала системот за управување со здравјето и безбедноста при работа и воедно дека ги исполнува сите барања на ISO. Откако вашата организација ќе добие сертификација, можете да го користите сертификатот ISO 45001 во маркетинг и промотивни материјали.

Започнете го вашето патување до сертификатот ISO 45001

За да го започнете вашето патување до сертификатот ISO 45001, можете да не контактирате за бесплатна понуда. Ќе доставиме понуда што е специјално направена за да ги задоволи вашите барања и поддржуваме различни ISO стандарди.

Најчесто поставувани прашања?

Кои индустрии го имплементираат ISO 45001?

Сертификатот ISO 45001 е применлив за секоја организација без оглед на нејзината големина, вид и активности. Сертификатот е применлив за ризиците за здравствена заштита и безбедност под контрола на организацијата, земајќи ги предвид факторите како што се контекстот во кој работи организацијата и потребите и очекувањата на нејзините работници и другите заинтересирани страни. Сертификатот е погоден за сите видови на организации и бизниси, од мали старт-ап и добротворни организации до големи корпорации, локални општини и владини институции. ISO 45001 се имплементира во многу индустрии, како што се угостителството, градежништвото, малопродажбата, финансиските услуги и производството.

ISO 45001 и овозможува на организацијата, преку својот систем за управување со здравје и безбедност при работа OH&S, да интегрира други аспекти на здравјето и безбедноста, како што е благосостојбата на работниците. ISO 45001 не се занимава со прашања како што се безбедност на производите, оштетување на имотот или влијанија врз животната средина, освен ризиците за работниците и другите релевантни заинтересирани страни. ISO 45001 може да се користи целосно или делумно за систематско подобрување на управувањето со здравјето и безбедноста при работа.

Колку долго трае ISO 45001 сертификатот?

Сертификатот ISO 45001 трае три години и редовно се проверува и се ревидира секоја година за да се осигура дека вашата организација е усогласена со сите прописи. Откако ќе поминат трите години, ќе треба да направите повторна сертификација.

Како да го имплементирам ISO 45001?

ISO 45001 ги специфицира барањата за систем за управување со здравјето и безбедноста при работа (OH&S) и дава насоки за неговата употреба, за да им овозможи на организациите да обезбедат безбедни и здрави работни места преку спречување на повреди поврзани со работата и лошо здравје, како и со проактивно подобрување на перформансите на здравствената заштита и безбедноста.

Имплементацијата на системот за здравје и безбедност при работа OH&SMS, вклучува одредување на организациските цели, проценка, воспоставување, подобрување на здравјето и безбедноста при работа, елиминирање на опасностите и минимизирање на ризиците за здравје и безбедност при работа (вклучувајќи ги и недостатоците на системот), искористување на можностите за здравје и безбедност при работа и решавање на неусогласеноста на системот за управување со здравје и безбедност при работа.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details