ISO/IEC 27001- Систем за управување со информатичка безбедност

ISO/IEC 27001 е меѓународен стандард кој се користи за управување и заштита на податоците на вашата организација. Овој стандард покажува дека сте инвестирале во луѓе, технологија и процеси со цел да ги заштитите информациите што ги поседува вашата организација..

ISO/IEC 27001 обезбедува сигурност и гарантира дека податоците поврзани со клиентите и вработените се чуваат безбедно и се во согласност со сите законски барања, како што се HIPAA, GDPR и CCPA. Овој стандард користи пристап заснован на процеси за воспоставување, имплементирање, следење, работење, одржување и подобрување на вашиот систем за управување со безбедноста на информациите (ISMS).

Главните предности на ISO/IEC 27001 сертификатот

Откако ќе добиете ISO/IEC 27001 сертификат со меѓународно акредитирано тело, вашата организација добива пристап до исклучително корисни предности. Добивањето сертификат значи дека вашата организација или компанија ќе стане посигурна и поефикасна, а вие ќе можете да обезбедите доверливост, интегритет и достапност на сите корпоративни податоци на поефикасен и пооптимизиран начин.

ISO/IEC 27001 сертификатот е погоден за сите големини и типови на организации кои управуваат и чуваат лични и комерцијални податоци. Ова се предностите што ги добивате по сертификацијата:

 • Воспоставување безбеден пренос на податоци и размена на информации што се случува помеѓу организациите и компаниите,
 • Покажување усогласеност на вашата организација со сите прописи и законодавство за безбедност на податоците, како што се HIPAA, GDPR и CCPA,
 • Создавање култура на безбедност на сите нивоа за заштита на лични и чувствителни податоци и информации,
 • Освојување на довербата и лојалноста на клиентите преку обезбедување целосна безбедност на личните информации,
 • Намалување на ризиците на организацијата при сајбер безбедноста и повреда на податоците.
 • Намалување на трошоците за додавање делови за одбранбена технологија што можеби нема да работи.

Што е ISO/IEC 27001?

Стандардот ISO/IEC 27001 игра суштинска улога во безбедноста на организацијата и заштитата на личните или корпоративните податоци и информации. Бидејќи има бројни напади на сајбер безбедност од висок профил и пoвреда на податоците, клиентите бараат високо ниво на безбедност за управување со нивните лични податоци и информации.

Стандардот ISO/IEC 27001 е меѓународен стандард со кој компаниите и организациите обезбедуваат безбедност и заштита на информациите. Со употребата на овој стандард, организациите можат лесно да имплементираат систем за управување со безбедноста на информациите (ISMS) кој ќе овозможи успешно воспоставување на безбедносни протоколи за заштита на податоците. Системот за управување со информатичка сигурност (ISMS) обезбедува метод за солидно управување со безбедносните ризици при усогласување со сите релевантни регулативи и законодавство.

Откако организацијата ќе се сертифицира, таа добива пристап до најдобрите практики за да обезбеди безбедно складирање на лични и корпоративни податоци и информации:

 • Заштита на информации за клиентите и вработените,
 • Ефективно управување со безбедносните ризици,
 • Усогласеност со регулативите и законодавството (GDPR, HIPAA, CCPA),
 • Заштита на угледот на компанијата или организацијата,
 • Подобрување на довербата на клиентите,
 • Имплементација на целите во безбедноста и заштитата на податоците.

Придобивки од добивањето ISO/IEC 27001 сертификат

Обезбедувањето безбедност и заштита на податоците и информациите што се чуваат во вашата организација или компанија е од суштинско значење. Кога ќе се воспостави безбедност, вие ги одредувате условите за непречено и ефективно работење на вашата организација.

По добивањето на сертификација, вие осигурувате дека вашата организација ќе ги добие следниве придобивки:

 • Заштита на доверливи информации,
 • Обезбедување сигурни начини и методи за управување со безбедносните ризици,
 • Сигурна размена на податоци и информации помеѓу организациите,
 • Во согласност со безбедносните прописи,
 • Добивање поповолна позиција со тендери за кои е потребен Сертификат за системот за управување со информатичка безбедност како задолжителен услов,
 • Намалување на ризикот од повреда на безбедноста на податоците и сајбер напади,
 • Целосна заштита на организацијата и средствата што се користат во неа.

Како да станете сертифициран ISO/IEC 27001?

За да се добие сертификат ISO/IEC 27001, компанија или организација мора да имплементира Систем за управување со безбедноста на информациите (ISMS). Постигнувањето на оваа сертификација се спроведува преку сеопфатна проценка која се прави во повеќе фази.

Аудиторите на ISO треба да утврдат дека вашата организација успешно го имплементирала системот за управување со безбедноста на информациите додека ги исполнува сите ISO барања. Откако вашата организација ќе добие сертификација, можете да го користите сертификатот ISO/IEC 27001 во маркетинг и промотивни материјали.

Започнете го вашето патување до сертификатот ISO/IEC 27001

За да го започнете вашето патување до сертификатот ISO/IEC 27001, можете да не контактирате за бесплатна понуда. Ќе доставиме понуда што е специјално направена за да ги задоволи вашите барања и поддржуваме различни ISO стандарди.

Најчесто поставувани прашања

Кои индустрии го имплементираат ISO/IEC 27001?

ISO/IEC 27001 е погоден за сите големини и типови на организации – од мали организации до големи корпорации, од невладини до владини организации и јавни претпријатија. ISO/IEC 27001 се применува во многу индустрии, како што се угостителството, градежништвото, малопродажбата, финансиските услуги и производството.

Стандардот може да се користи и од организации кои ракуваат со голем обем на податоци и информации кои припаѓаат на други компании, како што се ИТ аутсорсинг организации и центри за податоци.

Колку долго трае ISO/IEC 27001 сертификатот?

Сертификацијата ISO/IEC 27001 трае три години и таа редовно се проверува и се ревидира секоја година за да се осигура дека вашата организација е усогласена со сите прописи. Откако ќе поминат трите години, ќе треба да направите повторна сертификација.

Како да го имплементирам ISO/IEC 27001?

ISO/IEC 27001 е рамка која ги вклучува деталите и барањата на системот за управување со безбедноста на информациите. Системот ISMS може да се имплементира со користење на независен ISO експерт или ISO консултант кој ќе ве поддржува во текот на целиот процес.

Имплементацијата на системот ISMS вклучува одредување на организациските цели, проценка и управување со безбедносните ризици кои ќе се следат преку активностите на вашата организација.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details