ISO 17100 – Системи за управување со услуги за преведување

ISO 17100 е меѓународен стандард кој ја обезбедува рамката и барањата што треба да ги исполни давателот на преведувачки услуги (TSP). ISO 17100 ги специфицира неопходните чекори кои гарантираат дека преведувачката услуга ги исполнува барањата и очекувањата на одреден клиент. Добивањето ISO 17100 сертификат може да ги зајакне деловните перформанси на вашата организација и да помогне во испораката на квалитетни преведувачки услуги.

Главните предности на ISO 17100 сертификатот

Бидејќи сертификатот ISO 17100 е меѓународно признат, неговото добивање значи ставање на вашата организација во поповолна позиција. Имено, овој стандард ги утврдува барањата на сите концепти на процесот на преведување кои директно влијаат на квалитетот на услугите што ги давате. Тоа значи дека ISO 17100 го подобрува степенот на вашите преведувачки процеси, технички ресурси и квалификациите за преведувач.

Сертификатот ISO 17100 е погоден за сите организации и компании кои имаат потреба од систем за управување со преведувачки услуги. Откако ќе добиете сертификација, вашата организација или компанија ги добива следните предности:

 • Зголемување на лојалноста на клиентите и довербата на клиентите во преведувачките способности на вашата организација,
 • Поголема стапка при порастот на потенцијални клиенти,
 • Воспоставување на задоволство на клиентите преку добивање повратни информации од истите,
 • Обука на преведувачи и воспоставување основни процеси на преведување,
 • Управување со вработените при ефективно користење на технологијата,
 • Обезбедување преведувачки услуги кои ги исполнуваат сите прописи и законодавство.

Што е ISO 17100?

ISO 17100 е стандард кој гарантира дека сите процеси и аспекти на преводот се вршат според меѓународно одредените барања. Тоа покажува дека одредена организација или компанија работи во согласност со сите меѓународни барања што се очекуваат од давателот на преведувачки услуги (TPS). Тоа вклучува релевантни индустриски кодови, водичи за најдобри практики и законодавство.

Добивањето ISO 17100 и помага на одредена компанија да го подобри квалитетот на преводот што го обезбедува и ги подобрува деловните перформанси. Дополнително, гарантира дека преведувачките услуги ќе ги исполнат очекувањата на клиентите и ќе добијат лојалност на клиентите.

ISO 17100 вклучува неколку главни аспекти кои организацијата ги интегрира во своите услуги откако ќе се добие сертификатот:

 • Обезбедување дека преведувачите кои ги обезбедуваат услугите имаат посебни квалификации и се компетентни за извршување на преведувачката задача,
 • Утврдување на изводливоста на проектот,
 • Склучување договори и подготовка на понуди,
 • Обезбедување усогласеност со договор до крајот на проектот,
 • Проценка на повратните информации и задоволството на клиентите од дадените услуги.

Придобивки од добивањето ISO 17100 сертификат

Сертификатот ISO 17100 отклучува многу бенефиции за организациите, истовремено обезбедувајќи дека дадените услуги се усогласени со меѓународните регулативи и законодавство. Секоја организација што го добива ISO 17100 може да обезбеди висококвалитетни преведувачки услуги и да добие пристап до практики кои се неопходни за подобрување на деловните перформанси во организацијата.

Откако ќе добиете сертификат за ISO 17100, на вашата организација и е овозможено да ги користи следниве придобивки:

 • Доказ дека организацијата може да обезбеди доследна и сигурна услуга,
 • Зголемен потенцијал за профит,
 • Ангажирање и мотивација на вработените во организацијата,
 • Подобрена комуникација преку подобрена интеракција со клиентите,
 • Зголемена лојалност на клиентите,
 • Стекнување предност на конкурентот,
 • Воспоставување на квалитет на преведувачот.

Како да се добие сертификат ISO 17100?

За да се добие сертификат ISO 17100, компанија или организација мора да имплементира систем за управување со преведувачки услуги (TSMS). Постигнувањето на оваа сертификација се спроведува преку сеопфатна проценка која се прави во повеќе фази.

Аудиторите на ISO треба да утврдат дека вашата организација успешно го имплементирала системот за управување со преведувачки услуги додека ги исполнува сите ISO барања. Откако вашата организација ќе добие сертификација, можете да го користите сертификатот ISO 17100 во маркетинг и промотивни материјали.

Започнете го вашето патување до сертификатот ISO 17100

За да го започнете вашето патување до сертификатот ISO 17100, можете да не контактирате за бесплатна понуда. Ќе доставиме понуда што е специјално направена за да ги задоволи вашите барања и поддржуваме различни ISO стандарди.

Најчесто поставувани прашањаКако да се добие сертификат ISO 10002?

Кои индустрии го имплементираат ISO 17100?

Бидејќи сертификатот ISO 17100 е погоден за секаков вид организација, голем број компании и организации добиваат сертификат во ISO 17100. Со добивањето на сертификација, организациите сакаат да им покажат на своите клиенти дека се одговорни и дека работат следејќи ги сите дадени практики. Овој сертификат значи дека ISO 17100 е подобен да гарантира дека одредена компанија може да испорача висококвалитетни преведувачки услуги додека ги исполнува очекувањата на клиентите и работи во согласност со сите меѓународни регулативи.

Колку долго трае ISO 17100 сертификатот?

Сертификатот ISO 17100 трае три години и редовно се проверува и се ревидира секоја година за да се осигура дека вашата организација е усогласена со сите прописи. Откако ќе поминат трите години, ќе треба да направите повторна сертификација.

Како да го имплементирам ISO 17100?

ISO 17100 е рамка која ги вклучува деталите и барањата на системот за управување со преведувачки услуги. TSMS може да се имплементира со користење на независен ISO експерт или ISO консултант кој ќе ве поддржува во текот на целиот процес.

Имплементацијата на системот TSM вклучува одредување на организациските цели, воспоставување барања за превод и проценка на задоволството на клиентите што ќе се следи преку работењето на вашата организација.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details