Обука (25.04.2024) за Интерен проверувач за ISO 14001:2015 Систем за управување со животната средина

Date:

април 25, 2024

Location:

Скопје

Курсот за Интерен проверувач ISO 14001: 2015 е развиен врз основа на последното издание на овој Меѓународен стандард. Оваа обука е дизајнирана да ви ги даде релевантните вештини и знаења за проценка и известување за усогласеноста и ефективното спроведување на системот за управување со животната средина.

Целта на оваа обука е да им обезбеди на учесниците знаења и вештини потребни за извршување на интерни проверки на системите за управување со животната средина како и да придонесат за постојано подобрување на системот за управување.

Кој треба да присуствува?

 • Секој вклучен во проверка, одржување или надзор на ISO 14001:2015 EMS

Што ќе научам?

Ќе научите да ги објаснувате:

 • Насоките за проверка на системот за управување според ISO 19011:2018
 • Примената на овие упатства за проверка на ISO 14001:2015
 • Да ги подготвите, спроведете и следите активностите за проверка на ISO 14001:2015
 • Да ги идентификувате и применувате придобивките и барањата од проверка на ISO 14001:2015
 • Да стекнете вештини за да ја процените способноста на организацијата да управува со нејзиниот Систем за управување (EMS)
 • Да пишувате фактички извештаи од проверката.

Ќе добиете вештини за:

 • Да ја започнете проверката
 • Да ги подготвите активностите за проверка
 • Да ги спроведете активностите за проверка
 • Да го подготвите и дистрибуирате извештајот од проверката
 • Да ја комплетирајте проверката
 • Да ја следите проверката

Практични информации

 • Тоа е 1-дневен курс.
 • Обуката и материјалите ќе бидат обебзедени на Англиски и Македонски јазик.
 • Ручек и пијалоците се вклучени во обуката.
 • По завршувањето, ќе ви биде доделен сертификат INTERCERT академија.

За повеќе информации во врска со цените и каде се спроведува обуката, ве молиме контактирајте[email protected] or +389 2 6147674 .

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details