Лице в лице со СОВИД-19

Објавено на:

мај 18, 2022

Covid 19

Почитувани клиенти, ревизори и колеги,

Во ова време на екстремни тешкотии, решивме да ги задоволиме потребите на компаниите и операторите засегнати од вирусот COVID-19 со цел да го одржиме нивниот оперативен континуитет. Со ставање на здравјето и безбедноста на прво место, ќе се овозможи да се вршат ревизии од далечина. Дури и далечинската ревизија, всушност, претставува можност за компаниите и обезбедува валидна алтернатива на класичните методи за телата за сертификација.

Ако веќе имате софтвер за видео конференции, тогаш најдобро е да го користите за претстојната ревизија. Вашите вработени можат ефективно да работат заедно со тимот за ревизија. За ревизија потребно е да се разгледаат документите заедно со ревизорот. Дополнително, препорачливо е сите вклучени во ревизијата да гледаат видео од субјектот на ревизија. Ако имате камера на вашиот мобилен телефон, тогаш не само документите, туку и самите локации може да се гледаат. Безбедноста на информациите е многу важен аспект за време на далечинските ревизии, затоа обезбедете доволно шифрирање на податоците од крај до крај.

Тестирајте го вашето техничко решение пред ревизијата.

Со среќа!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details