ИСРСМ Пилот проект: Регионална обука на обучувачи „Систем за управување со енергија“ ISO 50001

Објавено на:

јуни 14, 2023

ISRSM Pilot project: Regional training of trainers "Energy management system" ISO 50001

Во Бикшек, Киргистан во периодот од 5-8 јуни се одржа Регионална обука на обучувачи за систем за управување со енергија ISO 50001. Активното учество на Македонија го претставуваше експертскиот тим:

  • Васко Темелкоски – ИНТЕРЦЕРТ,
  • Благица Камчева – Еуромак Контрол,
  • Александар Герасимовски – Машински универзитет, и
  • Вилјам Христовски – ИСРСМ.

Тие ќе ја организираат еднодневната обука за сите заинтересирани страни во нашата земја и ќе направат активности за имплементација на ISO 50001 во 2 пилот компании во Македонија.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details