ISO 45001 сертификат во „Центарот за јавно здравје на Македонија“-дезинфекција, инсектицид и контрола на штетници

Објавено на:

јуни 14, 2023

Centar for public health certified

На 13, 2023, во просториите на “Центар за Јавно Здравје на Македонија”-Скопје, свечено го претстави директорот на меѓународната компанија ИНТЕРЦЕРТ ДООЕЛ, Скопје, г-дин Васко Темелкоски, компанија која обезбедува услуги за внатрешна и надворешна верификација на сертификати низ целиот свет, организирајќи обуки од областа на менаџментот и голем број стандарди. сертификатот за успешно одржување на ISO 45001:2018 стандард. Во согласност со барањата на стандардот ISO 45001:2018 во делот на дезинфекција, инсектицид и контрола на штетници, Сертификатот е и потврда за нивната успешна работа и мотивација за понатамошно усовршување.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details