Valentina Temelkoski

Валентина Темелкоски

Валентина Темелкоски се приклучи на тимот на ИНТЕРЦЕРТ како раководител на продажба во 2020 година. Таа е докажан лидер во продажба со 20-годишно искуство и посветеност на услугите на клиентите. Валентина успешно развива брендови и ги користи своите вештини, со фокус да ги слушне и разбере потребите на клиентите.

Валентина има диплома за бизнис администрација/меѓународен менаџмент. Дополнително, таа посетила бројни обуки меѓу кои имплементација на GDPR (Општа регулатива за заштита на податоци), внатрешен ревизор за ISO 9001:2015 и разни обуки за продажба. Добро познава англиски и македонски јазик.

Contact Details