Julijana Lazarova

Јулијана Лазарова

Јулијана Лазарова е металуршки инженер, со над 20 години искуство во областа на системи за управување. Таа ја започна својата кариера во Интерцерт во 2016 година како менаџер за квалитет .

По планирањето на обуките за систем за управување со квалитет, животна средина и здравје и безбедност при работа, Јулијана стана ревизор на QMS , EMS и OH&MS . Таа има долгогодишно искуство во ревизија на различен опсег за различни стандарди.

Contact Details