ISO 10002 – Системи за управување со квалитет – Задоволство на клиентите

ISO 10002 е меѓународен стандард наменет за успешно имплементирање на Системот за управување со квалитет поврзан со задоволството на клиентите. Односно, овој стандард ги обезбедува насоките кои се неопходни за постапување по жалби во организациите и компаниите. Ги вклучува сите потребни чекори и елементи, како што се планирање, дизајнирање, работење, одржување и подобрување. Стандардот ISO 10002 се препорачува за справување со ситуации во кои можете да ги претворите несреќните клиенти во задоволни.

Главните предности на ISO 10002 сертификатот

Сертификацијата ISO 10002 е совршена алатка која ќе ви овозможи успешно и ефикасно да се справувате со поплаките во организација или компанија. Воспоставувањето на систем за управување со квалитет кој се однесува на задоволството на клиентите е од клучно значење за големите бизниси кои работат со голем број клиенти. Дополнително, помага во подобрување на брендот и угледот на одреден бизнис и може да овозможи раст на истиот. Ова значи дека добивањето на ISO 10002 сертификат ја става вашата компанија или организација во значително поволна позиција.

Овој сертификат е погоден за секоја организација или компанија на која и треба ефикасен начин за постапување по жалбите. Откако ќе добиете сертификат за ISO 10002, вашиот бизнис добива шанса да ги искористи следниве предности:

 • Решавање на какви било поплаки во врска со производите или услугите обезбедени од вашата компанија,
 • Создавање средина фокусирана на клиентите со цел да се зголеми, задоволството на клиентите
 • Подобрување на производите и услугите, вклучително и услуги на клиентите,
 • Спроведување на обука на персоналот за инкорпорирање на соодветно распоредување на ресурси,
 • Препознавање и адресирање на потребите и барањата на клиентите,
 • Анализирање и оценување на поплаките за подобрување на квалитетот на производите и услугите,
 • Овозможување на клиентите отворено и ефективно да разговараат за нивните поплаки,
 • Преглед на ефективноста на веќе постапените поплаки.

Што е ISO 10002?

ISO 10002 е меѓународно признат стандард кој помага при имплементирање на системот за управување со квалитет специјално за справување со поплаки од клиенти. Овој стандард е дизајниран да и помогне на вашата организација да инкорпорира методи кои ќе ви овозможат ефективно и успешно да се справите со незадоволните клиенти. Вклучува процеси кои им овозможуваат на вашата услуга за клиенти, како и на целиот ваш персонал едноставно да се справуваат со поплаките и брзо да ги решаваат сите теми и прашања. ISO 10002 не ги отстранува поплаките, но чекорите што се преземаат за нивно решавање помагаат во создавањето можности за подобрување.

Секоја компанија или организација што добива сертификат за ISO 10002 добива пристап до некои од најдобрите практики поврзани со задоволството на клиентите:

 • Брза реакција на какви било поплаки направени од клиенти,
 • Објективност што е неопходна за успешно справување со жалбите,
 • Пристапи фокусирани на клиентите кои ќе обезбедат дека сериозно е пристапено кон сите поплаки,
 • Одговорност за постапки или услуги што довеле до незадоволни клиенти.
 • Доверливост на информациите и податоците дадени од клиентите,
 • Постојано подобрување што ќе резултира со зголемување на профитот и репутацијата на брендот.

Придобивки од добивањето ISO 10002 сертификат

Сертификатот ISO 10002 ја става вашата компанија во значително поповолна позиција додека нуди многу поволности кои дефинитивно резултираат со раст на бизнисот Овој сертификат ќе ви овозможи успешно да го имплементирате системот за управување со квалитет имајќи го предвид задоволството на клиентите како приоритет. ISO 10002 ги обезбедува најдобрите упатства и поддршка што и е потребна на секоја голема компанија или организација, особено онаа што работи со значителен број клиенти.

Откако ќе добиете сертификат за ISO 10002, вие не само што добивате поддршка за вашите бизниси во однос на задоволството на клиентите, туку добивате и пристап до многу придобивки што можат да обезбедат континуирано подобрување за вашиот бизнис:

 • Постигнување на оперативна ефикасност за да се идентификуваат трендовите и причините за поплаките на клиентите,
 • Ангажирање на персонал со подобрени можности за обука за услуги на клиентите,
 • Создавање средина фокусирана на клиентите и пристап за ефикасно решавање на поплаките,
 • Комбинирање на ISO 10002 со ISO 9001 со цел да се подобри севкупната ефикасност на операциите во рамките на компанијата или организацијата,
 • Следење на поплаките и постојано подобрување на процесот на постапување по жалби,
 • Препознавање и решавање на барањата на клиентите брзо и успешно,
 • Обезбедување дека истите поплаки нема да се појават во иднина.

Како да се добие сертификат ISO 10002?

За да се добие сертификат ISO 10002, една компанија или организација мора да имплементира систем за управување со квалитет (QMS) кој се однесува на задоволството на клиентите и справувањето со поплаките. Постигнувањето на оваа сертификација се спроведува преку сеопфатна проценка која се прави во повеќе фази.

Аудиторите на ISO треба да утврдат дека вашата организација успешно го имплементирала системот за управување со квалитет и дека воедно ги исполнува сите ISO барања. Откако вашата организација ќе биде сертифицирана, вие може да го користите ISO 10002 Сертификатот во маркетинг и промотивни материјали.

Како да се добие сертификат ISO 10002?

За да го започнете вашето патување до сертификатот ISO 10002, можете да не контактирате за бесплатна понуда. Ќе доставиме понуда што е специјално направена за да ги задоволи вашите барања и поддржуваме различни ISO стандарди.

Најчесто поставувани прашањаКако да се добие сертификат ISO 10002?

Кои индустрии го имплементираат ISO 10002?

Сертификатот ISO 10002 е погоден за секаков вид на компанија и организација која треба успешно да го имплементира системот за управување со квалитет за задоволство на клиентите. Со добивањето сертификат, организациите сакаат да им покажат на своите клиенти дека се одговорни и загрижени за задоволството на клиентите и дека работат следејќи ги сите дадени практики. Овој сертификат значи дека ISO 10002 е подобен да гарантира дека одредена компанија може да спроведе практики поврзани со поплаки од клиенти и да ги следи најдобрите мерки кои се однесуваат на подобрување на задоволството на клиентите при усогласување со сите прописи.

Колку долго трае ISO 10002 сертификатот?

Сертификатот ISO 10002 трае три години и редовно се проверува и се ревидира секоја година за да се осигура дека вашата организација е усогласена со сите прописи. Откако ќе поминат трите години, ќе треба да направите повторна сертификација.

Како да го имплементирам ISO 10002?

ISO 10002 е рамка која ги вклучува деталите и барањата на системот за управување со квалитет за задоволство на клиентите. Системот за управување со квалитет може да се имплементира со користење на независен ISO експерт или ISO консултант кој ќе ве поддржува во текот на целиот процес.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details