Обука (16-17 април 2024): Интерен проверувач за систем за управување со безбедност на храната, според ISO 22000:2018

Date:

април 16, 2024

Location:

Канцеларијата на Интерцерт

Интерен проверувач за ISO 22000:2018, Систем за управување со безбедност на храната – Обука

Целта на обуката: стекнување на теоретски и практични знаења за спроведување на интерни проверки во организација која го применува стандардот ISO 22000:2018.

За време на обуката ќе бидат презентирани теоретските основи, а преку работилници и решавање на конкретни задачи учесниците ќе можат да планираат и вршат проверки во организацијата како интерен проверувач, кој по обуката ќе добие сертификат.

Материјал: секој учесник добива материјали за обука во печатена форма.

Начин на достава: во просториите на Интерцерт, на македонски јазик.

Содржина на обуката:

Обуката се состои од:

– теоретски дел;

– практични вежби.

– испит на крајот на обуката (тест)

Начин на апликација:

Апликациите може да се направат на:

е-пошта: [email protected];

Контакт: Даница Арсеновска, мобилен: ++389 70 274 ​​753

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details