Со избирање на INTERCERT како ваше сертификационо тело, кое има познавање на најновите технологии, алатки и иновативни решенија, ќе станете експерти во вашата индустрија и ќе ви помогне вам и на вашата компанија да бидете препознатливи во светот.

Нудиме сертификација и обуки за следните стандарди:

 

Contact Details