Инвестирајте мудро во борбата против климатските промени

Објавено на:

мај 18, 2022

Green Trees, Climate Change

Штотуку објавени новите стандарди за зелени финансии.

Трилиони долари. Тоа е проценетата сума на пари што ќе бидат потребни за да се постигнат целите за нето-нула јаглерод и да се ублажат климатските промени. Зелените финансии, вклучувајќи зелени обврзници и заеми, се еден од начините да се стигне до таму, но недостатокот на хармонизирани дефиниции за тоа што претставува „зелено“ се заканува да го забави нејзиниот раст и да дозволи зеленото перење да заземе сила. На помош дојде нова серија ISO стандарди.
ISO 14030, Евалуација на еколошките перформанси – Инструменти за зелени долгови, обезбедува меѓународно договорен патоказ за издавање зелена обврзница и за добивање зелен заем. Новите стандарди ги опфаќаат принципите, барањата и насоките за означување како „зелени“ обврзници и заеми кои финансираат подобни проекти, средства и активности; за известување за користењето на приходите; и за следење и известување за нивните влијанија врз животната средина.
Д-р Џон К. Шидлер, претседател на групата експерти што ги развија стандардите, рече дека серијата ISO 14030 ќе помогне да се обезбеди кредибилитет и усогласување на најдобрите практики во секторот за зелени финансии, со што ќе помогне да се зајакне пазарот. „Употребата на овие стандарди е насочена кон елиминирање на конфузијата и зеленото перење, со што се подобрува довербата на пазарот. Ова, пак, не само што треба да резултира со поголеми инвестиции и доверба кај инвеститорите, туку и да донесе повеќе еколошки придобивки“, рече тој.

Извор: www.iso.org

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details