Иницијатива на ИАРСМ за негова акредитација со ISO 27001 и 37001

Објавено на:

јуни 14, 2023

На 18 мај 2023 година во хотел Double Tree Hilton, Скопје се одржа конференцијата со експерти за прашања за акредитација, на иницијатива на Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИАРСМ). Главниот фокус беше акредитацијата со ISO 27001 и ISO 37001 на ИАРСМ и промената на регулативата во Македонија со задолжителна имплементација на овие стандарди во сите државни/јавни институции и компании.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details