Осврти на клиенти

5/5
„Како корисници на вашите услуги, можеме да го нагласиме исклучителниот пристап што го имате за да се соочите со предизвиците на полето на управувањето со отпадот во нашата компанија и поврзаноста со Стандардите што ги имплементиравме со ваша помош, како и начинот на кој сте ги пренеле нашите знаење и ни овозможи внатрешно да ги оценуваме и одржуваме нашите стандарди. Презадоволни сме и се надеваме на понатамошна долгорочна соработка“.
ЈП Депонија ДРИСЛА Скопје, Бранкица Андоновска
5/5

„Големо задоволство е да се работи со вас, професионалноста, љубезноста и широкиот опсег на знаење што го ширите ни помагаат да го зголемиме нивото на квалитет во нашата сопствена компанија. Ви благодариме што постоите.”

МЕДКОН дооел
5/5
„Како корисници на вашите услуги, можеме да го нагласиме исклучителниот пристап што го имате за да се соочите со предизвиците на полето на управувањето со отпадот во нашата компанија и поврзаноста со Стандардите што ги имплементиравме со ваша помош, како и начинот на кој сте ги пренеле нашите знаење и ни овозможи внатрешно да ги оценуваме и одржуваме нашите стандарди. Презадоволни сме и се надеваме на понатамошна долгорочна соработка“.
ЈП Депонија ДРИСЛА Скопје, Бранкица Андоновска
5/5

„Големо задоволство е да се работи со вас, професионалноста, љубезноста и широкиот опсег на знаење што го ширите ни помагаат да го зголемиме нивото на квалитет во нашата сопствена компанија. Ви благодариме што постоите.”

МЕДКОН дооел
5/5

„Големо задоволство е да се работи со вас, професионалноста, љубезноста и широкиот опсег на знаење што го ширите ни помагаат да го зголемиме нивото на квалитет во нашата сопствена компанија. Ви благодариме што постоите.”

МЕДКОН дооел
Contact Details