ISO 37000:2021- Управување со организации-Насоки

Објавено на:

мај 18, 2022

Business lawyer is currently counseling the client's trial at the lawyer office.

Овој документ дава насоки за управувањето со организациите. Обезбедува принципи и клучни аспекти на практиките за да ги водат раководните тела и управувачките групи за тоа како да ги исполнат своите одговорности за да можат организациите со кои управуваат да ја исполнат својата цел. Наменет е и за засегнатите страни вклучени во, или под влијание на организацијата и нејзиното управување.

Таа е применлива за сите организации без разлика на видот, големината, локацијата, структурата или целта.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details