Aleksandra Stojanovic

Александра Стојановиќ

Александра Стојановиќ магистрирала технички науки од областа на конвенционалното оружје на Воено-техничкиот факултет во Белград, Србија . Таа се приклучи на INTERCERT во 2021 година како менаџер за обука.

Во изминатиот период има посетувано обука и стекнато знаење како внатрешен ревизор за ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 стандардот.

Александра Стојановиќ течно зборува англиски, грчки.

Contact Details