ISO 37001 – Системи за управување против поткуп

ISO 37001 е меѓународно признат стандард кој се занимава со имплементација на систем за управување против поткуп во една компанија или организација. Таа ја воспоставува рамката што им помага на организациите да управуваат со нивните бизниси и да ги проценат внатрешните антикорупциски процеси и слабости. Иако овој стандард може да се имплементира во секој тип на бизнис, тој е особено корисен за организациите каде што поткупот е познат фактор на ризик.

Главните предности на ISO 37001 сертификатот

Добивањето сертификат ISO 37001 значи стекнување кредибилитет и заштита за вашата организација, особено во денешно време, кога корупциски скандали се шират низ целиот свет. Справувањето со корупциски скандал навистина може да го уништи угледот на вашата организација и може сериозно да влијае на текот на вашата работа, како и на профитот. Губењето на кредибилитетот и угледот често може да доведе до губење на лојални и потенцијални клиенти.

Затоа, добивањето сертификат на ISO 37001 може да ви овозможи пристап до различни предности, кои во голема мера можат да му помогнат на вашиот бизнис:

 • Подобрување на услугата на организацијата и вредноста на производот,
 • Зголемување на кредибилитетот и конкурентноста,
 • Инкорпорирање превентивни мерки и добивање докази во случај на поткуп,
 • Спроведување на систем за управување против поткуп заснован на транспарентност и интегритет на ефективен начин,
 • Следење на клучните предизвици, контролирање на ризиците и регулирање на трошоците поврзани со поткуп,
 • Спречување на негативни влијанија и последици од поткуп.

Што е ISO 37001?

ISO 37001 е меѓународно признат стандард кој помага во воспоставувањето на рамката за системот за управување против поткуп. Покрај тоа, овој стандард помага во заштитата на угледот на една организација и спречува ширење на корупциски скандали. ISO 37001 претставува алатка со која една организација или компанија ефикасно управува со ризиците од поткуп, додека ја одржува довербата на клиентите и квалитетот на услугите и производите.

Стандардот ви овозможува да ги имплементирате најдобрите практики кои ќе уверат дека вашата организација одржува контроли против поткуп, така што клиентите и засегнатите страни ќе добијат доверба во вашето работење. ISO 37001 ги опфаќа следните аспекти:

 • Политика против поткуп,
 • Комерцијални, финансиски и договорни контроли,
 • Проценки на ризик,
 • Соодветно внимание на деловните соработници и проекти,
 • Корективна акција и постојано подобрување,
 • Следење, известување, истрага и преглед.

Придобивки од добивањето ISO 37001 сертификат

За да може да обезбеди заштита на репутацијата на брендот и да стекне доверба од клиентите, организацијата треба да управува и да ги контролира ризиците од поткуп и корупција во организацијата. ISO 37001 ви овозможува ефективно да го имплементирате системот за управување против поткуп и да обезбедите дека ќе бидат преземени сите мерки во случај на корупција. Иако стандардот не може целосно да гарантира дека поткупот нема да се случи, тој ви овозможува да користите практики кои можат да помогнат во случај на појава на поткуп и ширење на скандал.

Откако ќе добиете сертификација, вашата организација ќе ги користи следниве придобивки:

 • Воспоставување контроли низ целата организација и целиот синџир на вредности,
 • Исполнување на сите потребни барања во согласност со прописите и законодавството,
 • Воспоставување суштински процедури за активно спречување на поткуп,
 • Спроведување стандардни мерки кои помагаат во намалување на ризиците од поткуп,
 • Одржување на сертификатот како доказ за длабинска анализа што ќе послужи во случај на спорови,
 • Подобрување на репутацијата на брендот.
 • Намалување на трошоците за интервенција.

Како да се добие сертификат ISO 37001?

За да се добие сертификат ISO 37001, една компанија или организација мора да имплементира систем за управување против поткуп (ABMS). Постигнувањето на оваа сертификација се спроведува преку сеопфатна проценка која се прави во повеќе фази.

ISO Аудиторите треба да утврдат дека вашата организација успешно го имплементирала системот за управување против поткуп, притоа почитувајќи ги сите ISO барања. Откако вашата организација ќе добие сертификација, можете да го користите сертификатот ISO 37001 во маркетинг и промотивни материјали.

Започнете го вашето патување до сертификатот ISO 37001

За да го започнете вашето патување до сертификатот ISO 37001, можете да не контактирате за бесплатна понуда. Ќе доставиме понуда што е специјално направена за да ги задоволи вашите барања и поддржуваме различни ISO стандарди.

Најчесто поставувани прашања?

Кои индустрии го имплементираат ISO 37001?

Сертификатот ISO 37001 е погоден за секаков вид на компанија и организација која има потреба од контрола и управување со ризиците од корупција и мито. Со добивањето на сертификација, организациите сакаат да им покажат на своите клиенти дека се одговорни и дека работат следејќи ги сите дадени практики. Овој сертификат значи дека ISO 37001 е подобен да гарантира дека одредена компанија може да спроведе практики против поткуп и да ги следи најдобрите мерки кои се однесуваат на контрола и справување со мито и корупциски скандали.

Колку долго трае ISO 37001 сертификатот?

Сертификатот ISO 37001 трае три години и редовно се проверува и се ревидира секоја година за да се осигура дека вашата организација е усогласена со сите прописи. Откако ќе поминат трите години, ќе треба да направите повторна сертификација.

Како да го имплементирам ISO 37001?

ISO 37001 е рамка која ги вклучува деталите и барањата на системот за управување против поткуп. ABSM може да се имплементира со користење на независен ISO експерт или ISO консултант кој ќе ве поддржува во текот на целиот процес.

Имплементацијата на системот ABSM вклучува утврдување на организациските цели, воспоставување барања против поткуп и управување со ризици кои ќе се следат преку работењето на вашата организација.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details