ISO 22000 – Систем за управување со безбедност на храна

ISO 22000 е систем за управување со безбедноста на храната кој е фокусиран на резултатот, обезбедувајќи барања за секоја организација во прехранбената индустрија со цел да помогне да се подобрат севкупните перформанси во безбедноста на храната. Овие стандарди се наменети да обезбедат безбедност во глобалниот синџир на снабдување со храна. Стандардите ги вклучуваат севкупните упатства за управување со безбедноста на храната и исто така се фокусираат на следливоста во синџирот на добиточна храна и храна.

Што е ISO 22000?

ISO 22000 е збир на упатства кои им помагаат на бизнисите да постават и управуваат со Систем за управување со безбедноста на храната (FSMS). Процесите и процедурите кои бизнисот ги спроведува преку ISO 22000 ќе му помогнат да ги идентификува, следи, намали и спречи опасностите за безбедноста на храната во која било фаза од синџирот на исхрана. Користењето на системот за управување со безбедноста на храната ќе ви помогне да се осигурате дека храната што ја снабдувате е со висок стандард и без контаминација.

Придобивки од добивањето ISO 22000 сертификат

Со добивањето ISO 22000 сертификат, ќе ја покажете вашата посветеност на безбедноста на храната пред клиентите и другите засегнати страни. Исто така, ќе воведете меѓународно признати процеси за управување со безбедноста на храната во вашиот бизнис кои ќе ги зајакнат контролите за управување со ризик и ќе ја подобрат транспарентноста и одговорноста. Ова ќе ја подобри репутацијата на вашиот бренд, што пак ќе ви даде конкурентна предност и ќе ви помогне да освоите нов бизнис.

Придобивките до кои имате пристап со ISO 22000 сертификатот се:

 • Вградете меѓународно признати процеси за управување со безбедноста на храната во вашиот бизнис,
 • Зајакнете ги контролите за управување со ризик низ вашиот синџир на снабдување со храна,
 • Подобрете ја довербата на клиентите, добавувачите и другите засегнати страни во безбедноста на вашата храна и вашата способност да ги намалите здравствените ризици,
 • Подобрете ја транспарентноста и отчетноста во вашата организација преку разјаснување на одговорностите,
 • Ви помага да ги оптимизирате и ажурирате вашите системи преку процес на постојано подобрување, за да останат ефективни,
 • Уверете го вашиот менаџерски тим дека организацијата има робусни и ефективни процедури за безбедност на храна низ нејзиниот синџир на снабдување,
 • Погрижете се целиот ваш синџир за снабдување со храна да има силни контроли што спречуваат внесување опасни материјали и контаминација

Барањата на ISO 22000 сертификат

Стандардот ISO 22000 користи структура на клаузули кои, грубо групирани заедно, покриваат четири клучни области:

 • Безбедност на храната – процесите и процедурите што вашиот бизнис треба да ги следи во текот на својот синџир на снабдување со цел да ја одржува храната безбедна за консумирање,
 • Одговорност на менаџментот – областите каде што вашиот менаџерски тим треба да се фокусира, да биде вклучен и да биде одговорен за нив,
 • Управување со ресурси – како ресурсите како што се луѓе, инфраструктура и објекти мора да се доделат за да се обезбедат најдобри можни перформанси,
 • Мерење, анализа и подобрување – последните клаузули опфаќаат како можете да одредите дали вашиот систем за управување работи како што се очекува, олеснувајќи го постојаното подобрување на вашиот систем.

Како да се добие сертифициран ISO 22000?

За да се добие сертификат ISO 22000, една компанија или организација мора да имплементира Систем за управување со безбедноста на храната (FSMS). Постигнувањето на оваа сертификација се спроведува преку сеопфатна проценка која се прави во повеќе фази.

ISO Аудиторите треба да утврдат дека вашата организација успешно го имплементирала Системот за управување со безбедноста на храната (FSMS), и воедно усогласувајќи се со сите ISO барања. Откако вашата организација ќе добие сертификација, можете да го користите сертификатот ISO 22000 во маркетинг и промотивни материјали.

Започнете го вашето патување до сертификатот ISO 22000

За да го започнете вашето патување до сертификатот ISO 22000, можете да не контактирате за бесплатна понуда. Ќе доставиме понуда што е специјално направена за да ги задоволи вашите барања и поддржуваме различни ISO стандарди.

Најчесто поставувани прашања

Кои индустрии го имплементираат ISO 22000?

Бидејќи ISO 22000 Сертификатот е применлив за секоја организација во синџирот на исхрана, без разлика на големината, од производители на добиточна храна, примарни производители преку производители на храна, оператори за транспорт и складирање и подизведувачи до малопродажба и изложување на храна на настан, многу компании и организации кои се домаќини на овие настани редовно се одлучуваат за оваа сертификација.

Колку долго трае ISO 22000 сертификатот?

Сертификацијата ISO 22000 трае три години и таа редовно се проверува и се ревидира секоја година за да се осигура дека вашата организација е усогласена со сите прописи. Откако ќе поминат трите години, ќе треба да направите повторна сертификација.

Како да го имплементирам ISO 22000?

ISO 22000 е составен од 10 делови познати како клаузули. За разлика од повеќето други стандарди за системот за управување со ISO, организацијата мора да ги исполнува сите овие барања; тоа значи дека тие не можат да прогласат една или повеќе клаузули како неприменливи за нив. Во ISO 22000, покрај клаузулите 4.0-10.0, има уште еден сет на барања детално опишани главно во клаузула 8, кои ги вклучуваат принципите HACCP според Codex Alimentarius. Ова се смета за јадрото на системот, како и на оперативното ниво на FSMS.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details