Обука (27.06.2024) за Интерен проверувач за ISO 45001:2018 Систем за управување со здравје и безбедност при работа

ISO 45001

Date:

јуни 27, 2024

Location:

Скопје

Усвојувањето на системот за управување со здравјето и безбедноста при работа (OH&S MS) има за цел да и овозможи на организацијата да ги подобри своите перформанси за OH&S во подобрувањето на здравјето и безбедноста при работа и да управува со своите ризици за OH&S. Интерната проверка е суштински елемент за ефективен систем за управување со здравјето и безбедноста при работа, а со посетувањето на овој курс ќе имате корист со учење и развивање на вештините кои ќе помогнат во подобрувањето на перформансите на вашата организација за системот за управување OH&S.

Овој курс ги развива потребните вештини за оценување и известување за усогласеноста и имплементацијата на процесите базирани на ISO 45001. Ќе научите како да иницирате проверка, да подготвувате и спроведувате активности за проверката, да составувате и дистрибуирате извештаи од проверката и да ги завршите активностите за следење.

Кој треба да присуствува?

 • Секој вклучен во проверка, одржување или надзор на системот за управување со ISO 45001

Кандидатите ќе можат да научат:

 • Насоки за ревизија на системот за управување според ISO 19011:2011
 • Примената на овие упатства за ревизија на ISO 45001

Ќе добиете вештини за:

 • Да ја започнете проверката
 • Да ги подготвите активностите за проверка
 • Да ги спроведете активностите за проверка
 • Да го подготвите и дистрибуирате извештајот од проверката
 • Да ја комплетирајте проверката
 • Следење на проверката

Практични информации

 • Тоа е 1-дневен курс
 • Обуката и материјалите ќе бидат обезбедени на англиски/македонски јазик
 • Вклучени се ручек и пијалоци.
 • По завршувањето, ќе ви биде доделен сертификат INTERCERT академија.

За повеќе информации во врска со цените и каде се спроведува обуката, ве молиме контактирајте не на следниот контакт:

Даница Арсеновска:  [email protected] or +389 70 274 753

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details