Обука за интерен проверувач за Систем за управување со здравје и безбедност при работа ISO 45001:2018

ISO 45001

Date:

ноември 30, 2023

Location:

Усвојувањето на системот за управување со здравјето и безбедноста при работа (OH&S MS) има за цел да и овозможи на организацијата да ги подобри своите перформанси за OH&S во подобрувањето на здравјето и безбедноста при работа и да управува со своите ризици за OH&S. Интерната проверка е суштински елемент за ефективен систем за управување со здравјето и безбедноста при работа, а со посетувањето на овој курс ќе имате корист со учење и развивање на вештините кои ќе помогнат во подобрувањето на перформансите на вашата организација за системот за управување OH&S.

Овој курс ги развива потребните вештини за оценување и известување за усогласеноста и имплементацијата на процесите базирани на ISO 45001. Ќе научите како да иницирате проверка, да подготвувате и спроведувате активности за проверката, да составувате и дистрибуирате извештаи од проверката и да ги завршите активностите за следење.

Кој треба да присуствува?

 • Секој вклучен во проверка, одржување или надзор на системот за управување со ISO 45001

Кандидатите ќе можат да научат:

 • Насоки за ревизија на системот за управување според ISO 19011:2011
 • Примената на овие упатства за ревизија на ISO 45001

Ќе добиете вештини за:

 • Започнете ја проверката
 • Подгответе проверувачки активности
 • Спроведување на проверувачки активности
 • Подгответе го и дистрибуирајте го извештајот од проверувачот
 • Комплетирајте ја проверката
 • Следење на проверката

Практични информации

 • Тоа е 1-дневен курс
 • Обуката и материјалите ќе бидат обезбедени на англиски/македонски јазик
 • Вклучени се ручек и пијалоци.
 • По завршувањето, ќе ви биде доделен сертификат INTERCERT академија.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details