Обука (29,30,31 октомври, 2024) за сертифицирани водечки аудитори за ISO стандарди: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2022, ISO 50001: ISO2210, ISO 50001:2010 20000-1:2018, ISO 37001:2016

ISO Logo

Date:

октомври 29, 2024

Location:

Канцеларијата на Интерцерт

Обука за сертифицирани водечки проверувачи според ISO стандарди:

Цел:
Оваа обука им дава на учесниците потребните знаења и практични вештини за извршување ефективни проверки за да се обезбеди усогласеност со барањата за системи за управување
Содржина:
Разбирање на принципите и условите на системи за управување.
Учење техники за ревизија, вклучувајќи планирање, спроведување на ревизијата и известување.
Евалуација на документирани информации и меѓусебна поврзаност во рамките на процесите.
Подготовка за проверки во различни организациски контексти.
Управување со инспекциски тимови и следење на наодите.
Сертификат:
Успешното завршување на обуката води до квалификација за стекнување на меѓународно признат сертификат.

Апликациите може да се направат на:

е-пошта: [email protected];

Контакт: Даница Арсеновска, мобилен: ++389 70 274 ​​753

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details