Обука (26-28 ноември 2024 година) за имплементатори на ISO стандарди: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2028, ISO 27001:2022, ISO 50001:2018, ISO 22000, ISO 120:201 37001:2016

ISO Logo

Date:

ноември 28, 2024

Location:

Канцеларијата на Интерцерт

Обука (26-28 ноември 2024 година) за имплементатори на ISO стандарди:

ISO стандардите играат клучна улога во обезбедувањето квалитет, конзистентност и континуирано подобрување во различни индустрии.

Обуката за имплементатори на ISO стандардите им помага на корисниците да ги разберат клучните принципи и насоки за имплементацијата на ISO стандардите.
Ја обезбедува заедничката структура за стандардите на системите за управување.
Им помага на професионалците да се имплементира ISO систем за управување во организциите, и да се подготват за проверките за сертификацијата на иплементираните ISO стандарди.

Апликациите може да се направат на:

е-пошта: [email protected];

Контакт: Даница Арсеновска, мобилен: ++389 70 274 ​​753

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details