Обука (25.09.2024 и 20.11.2024) Подигнување на свеста за важноста на стандардите на системите за управување

ISO Logo

Date:

септември 25, 2024

Location:

Канцеларијата на Интерцерт

Обука (25.09.2024) Подигнување на свеста за важноста на стандардите на системите за управување

Обуката за подигање на свеста за значењето на ISO стандардите игра клучна улога во обезбедувањето на организациите да ги разберат и да се придржуваат до ISO стандардите.

Предности на обуката за свесност за ISO стандарди:
Подобрено задоволство на клиентите!
Кога вработените ги разбираат потребите и барањата на клиентите, можно е полесно да се постигне задоволство кај клиентите на организацијата.
Централизирано управување со обуката:
Ефективното управување со обуката на вработените е од клучно значење за одржување на квалитетот.
Подобрена усогласеност!
Обуката обезбедува подобра усогласеност со регулаторните органи и ISO стандардите за сертификација.
Видливост на перформансите на тренингот!
Организациите можат ефективно да ги следат достигнувањата на обуката.
Прилагоден тренинг!
Обуката е прилагодена на работните улоги, одделенијата и деловните единици и ги минимизира трошоците додека го максимизира влијанието на свеста.
Рационализирање на процесите!
Обуката придонесува за размислување на вработените за оптимизирање на процесите во организацијата, идентификување на соодветните потреби и следење на развојот на вработените.

Инвестирањето во обука за подигање на свеста за значењето на ISO стандардите не само што обезбедува усогласеност, туку и поттикнува постојано подобрување и организациска извонредност.

Апликациите може да се направат на:

е-пошта: [email protected];

Контакт: Даница Арсеновска, мобилен: ++389 70 274 ​​753

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details