Обука (13-15 мај 2024): IRCA сертифициран Водечки проверувач за системи за управување против поткуп според ISO 37001:2016

Date:

мај 13, 2024

Location:

On-line

Водечки аудитор за системи за управување против поткуп според стандардот ISO 37001:2016 – Обука!

____________________________________

Датум: 13-15.05.2024, – Онлајн

Целта на обуката: стекнување на теоретски и практични знаења за спроведување на проверки во организација која го применува стандардот ISO 37001:2016.

За време на обуката ќе бидат презентирани теоретските основи, а преку работилници и решавање на конкретни задачи учесниците ќе можат да планираат и вршат проверки во организацијата, како Водечки проверувач, кој по обуката ќе добие IRCA сертификат.

Материјал: секој учесник добива прирачник за обука во електронска форма.

Начин на испорака: онлајн, на англиски јазик.

Содржина на обуката:

Обуката се состои од:

– теоретски дел;

– практични вежби;

– испит на крајот на обуката (тест)

Начин на апликација

Апликациите може да се направат на:

е-пошта: [email protected] ;

Контакт: Даница Арсеновска, мобилен: ++389 70 274 ​​753

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details