Обука (16,17,18 декември) за управување со ризици

ISO Logo

Date:

декември 16, 2024

Location:

Канцеларијата на Интерцерт

Обука (16,17,18 декември) за управување со ризици

Управувањето со ризици вклучува идентификување, проценување и ублажување на потенцијалните ризици за да се постигнат организациските цели.

Еве неколку клучни чекори во процесот на управување со ризик:

Идентификација на ризик:
Идентификувајте ги ризиците релевантни за вашата организација, проекти или процеси.
Размислете за внатрешни и надворешни фактори кои би можеле да влијаат на вашите цели.
Проценка на ризик:
Оценете ја веројатноста и влијанието на секој идентификуван ризик.
Дајте приоритет на ризиците врз основа на сериозноста и потенцијалните последици.
Намалување на ризикот:
Развијте стратегии за намалување или елиминирање на ризиците.
Спроведување на контроли, превентивни мерки или планови за вонредни ситуации.
Следење и преглед:
Континуирано следење на ризиците и нивната ефикасност.
Прилагодете ги стратегиите за управување со ризик по потреба.
Запомнете дека управувањето со ризикот е тековен процес, а ефективната комуникација и соработка меѓу засегнатите страни се од суштинско значење!

Апликациите може да се направат на:
е-пошта: [email protected];
Контакт: Даница Арсеновска, мобилен: ++389 70 274 753

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details