Обука (05-06 декември 2024) за Менаџери за квалитет

ISO Logo

Date:

декември 5, 2024

Location:

Канцеларијата на Интерцерт

Обука (05-06 декември 2024) за Менаџери за квалитет

Менаџерот за квалитет за ISO стандардите игра клучна улога во обезбедувањето усогласеност со ISO стандардите.

Еве неколку клучни одговорности:

Ревизија и усогласеност:
Спроведете проверки на процесите според ISO, обезбедувајќи придржување кон ISO стандардите (на пример, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001) и проверете дали се почитуваат утврдените процедури и одржува непристрасност.
Подобрување на процесот:
Постојано подобрувајте ги процесите засновани на повратни информации, најдобри практики во индустријата и промени во ISO стандардите.
Спроведување на корективни активности кога ќе се утврдат неусогласености.
Документација и евиденција:
Одржувајте точна евиденција поврзана со активностите/процесите на ISO стандардите.
Документирајте ги наодите од проверките, корективните активности и одлуките.
Справување со ризици:
Проценете ги ризиците поврзани со процесите на ISO стандарди.
Ублажете ги ризиците со спроведување ефективни контроли и превентивни мерки.
Обука и компетентност:
Обезбедете персоналот да е добро обучен и компетентен за ISO стандардите и исполнувањето на неговите барања.
Запомнете дека улогата на менаџерот за квалитет е клучна во одржувањето на ISO стандардите во рамките на организациите.

Апликациите може да се направат на:
е-пошта: [email protected];
Контакт: Даница Арсеновска, мобилен: ++389 70 274 753

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details