Обука (16-17 април 2024): Интерен проверувач за систем за управување со безбедноста на храната според ISO 22000:2018

Обука за интерен проверувач за ISO 22000:2018 – Систем за управување со безбедноста на храната Датум: 16 – 17.04.2024 година, Место: Во просториите на Интерсерт, Скопје. Целта на обуката: стекнување на теоретски и практични знаења за спроведување на интерни проверки во организација која го применува стандардот ISO 22000:2018. За време на обуката ќе бидат презентирани […]

Contact Details