KLIENTËT

Во Македонија имаме сертифицирано преку 50-на компании и јавни институции од различни области како: банкарство, фондови, ИТ, градежништво, рударство, електроника и електроенергетика, прехрамбена индустрија, здравство,електронски медиуми и др.macedonia
macedonia
macedonia
macedonia
macedonia
macedonia
macedonia
macedonia
macedonia
macedonia
macedonia
macedonia


Во соработка со нашите партнери го покриваме целиот опсег на сертификација според класификацијата на IAF по дејности.